ObO č. 2 Nová Dubnica – preškolenie detí

0
293

OZNAM
SRZ MsO Dubnica nad Váhom
TERMÍNY PREŠKOLENIA DETÍ

Obvodná organizácia číslo 2. Nová Dubnica oznamuje termíny preškolenia detí vo veku od 6. do 14. rokov veku, ktoré majú záujem o vydanie povolenia na rybolov na rok 2023.
Termíny preškolenia:

1. 09/02/2023 v čase od 16:30 do 17:30
2. 16/02/2023 v čase od 16:30 do 17:30
3. 23/02/2023 v čase od 16:30 do 17:30

Každé dieťa, ktoré má záujem o vydanie povolenia na rybolov pre rok 2023, vo veku
od 6. do 14. rokov je povinné sa zúčastniť minimálne jedného preškolenia dľa vyššie uvedeného termínového plánu, aj keď v minulých rokoch povolenie už malo vydané.

Podmienka pre vydanie povolenia na rybolov v roku 2023:
1. Zúčastniť sa preškolenia, minimálne jedného na základe hore uvedených termínov    preškolení
2. Úspešne absolvovať TEST, ktorý sa uskutoční v mesiaci 03/2023 (termíny budú zverejnené v 02/2023)

Preškolenia a testovanie sa uskutoční v priestoroch kancelárie obvodnej organizácie
číslo 2. a to v Kultúrnej besede Nová Dubnica.