OZNAM
SRZ MsO Dubnica nad Váhom
TERMÍNY PREŠKOLENIA DETÍ

Obvodná organizácia číslo 2. Nová Dubnica oznamuje termíny preškolenia detí vo veku od 6. do 14. rokov veku, ktoré majú záujem o vydanie povolenia na rybolov na rok 2023.
Termíny preškolenia:

1. 09/02/2023 v čase od 16:30 do 17:30
2. 16/02/2023 v čase od 16:30 do 17:30
3. 23/02/2023 v čase od 16:30 do 17:30

Každé dieťa, ktoré má záujem o vydanie povolenia na rybolov pre rok 2023, vo veku
od 6. do 14. rokov je povinné sa zúčastniť minimálne jedného preškolenia dľa vyššie uvedeného termínového plánu, aj keď v minulých rokoch povolenie už malo vydané.

Podmienka pre vydanie povolenia na rybolov v roku 2023:
1. Zúčastniť sa preškolenia, minimálne jedného na základe hore uvedených termínov    preškolení
2. Úspešne absolvovať TEST, ktorý sa uskutoční v mesiaci 03/2023 (termíny budú zverejnené v 02/2023)

Preškolenia a testovanie sa uskutoční v priestoroch kancelárie obvodnej organizácie
číslo 2. a to v Kultúrnej besede Nová Dubnica.