Odchov Šťuky u nás 2022

0
263

Jednou z činností našej organizácie ako i hospodárskeho úseku je odchov násady Šťuky severnej na rybníčku Ilava – Pivovar. V tomto roku sa podarilo odchovať celkom 186 kusov do dĺžky až 18 cm. Tieto boli rovnakým dielom vysadené na štrkovisko Ilava, VN Tunežice a OR Ladce. Nižšie je niekoľko fotiek z výlovu tohto rybníčka.