Dňa 7.8.2020 bola hlásená otrava na Kolačínskom potoku. Postihnutý úsek je v dolnej časti Kolačína od križovatky na Priles po tretiu chalupu od spodnej časti na ľavom brehu. Na úseku cca 70 m pozberaných 51 ks Pstruha potočného, 4 ks 25-30 cm ostatne 5-18 cm. Pod aj nad úsekom boli zaznamenané živé normálne sa správajúce Pstruhy a 2 hejná Hrúza obyčajného.