Detské preteky ObO č.1 Dubnica n.V. termín

0
1408

Obvodná organizácia č.1 Slovenského rybárskeho zväzu v Dubnici nad Váhom, si Vás dovoľuje pozvať na preteky v love rýb udicou. Preteky sa budú konať:

01. septembra 2020 od 08:00 hod na VN Prejta – horná (3-5610-1-1)

Preteky sú vyhradené pre deti Obvodnej organizácie č.1 Dubnica nad Váhom