Podpora neresu na VN Prejta 2023

0
100

V rámci brigádnickej činnosti sa pripravuje na osadenie viac ako 30 ks umelých hniezd na podporu prirodzeného neresu Zubáča a ostatných druhov rýb. Tieto budú v krátkej dobe dorobené a osadené na VN Prejta dolná a horná. Prosíme nevyťahovať a nerušiť prirodzený neres. Ďakujeme.