Už tradíciou sa v našej organizácii stáva predsezónne zarybnenie pstruhových revírov, pred začiatkom pstruhovej sezóny. Rok 2022 nebol výnimkou, aj napriek nestálej situácii na VN Bolešov – Gilianka. V uplynulom dni boli naše potoky Prejtiansky č.2, Dubnický, Tovarský, Krivoklátsky, Porubský a Podhradský vysadené dvojročné pstruhy potočné. Potešiteľnou správou je, že po dohode s dodávateľom násady budú tieto potoky v priebehu niekoľkých týždňov znova zarybnené ďalšou násadou Pp2.
Na rybníky Prejta – Vystrkov č.1 a č.3 bol vysadený Pstruh dúhový. Na VN Bolešov – Gilianka je situácia nestála, pravidelne je monitorovaná, no napriek zníženiu hladiny bol aj tu vysadený Pstruh dúhový a lov bude povolený. V prípade ďalšieho poklesu, bude lov zakázaný a ostávajúca ryba bude vylovená. O takejto situácii budeme informovať.