Výzva funkcionárov SRZ Trenčianskeho kraja

0
971
Výzva Tn Kraj
Výzva Tn Kraj

Dňa 07.08.2019 sa konala porada funkcionárov SRZ Trenčianskeho kraja. Obsah tohto stretnutia bol bohatý a jedným zo záverov tohto stretnutia bola takáto výzva.