Zajtra t.j. 28.10.2022 bude privezená a vysadená násada Kapra K3, ktorá dosahuje zákonom stanovenú lovnú mieru a preto v súlade s § 18 ods. 9 vyhlášky č. 381/2018 MŽP, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je vyhlásený:

Zákaz lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru.

Druh vysadených rýb: Kapor rybničný (K3)

Zákaz je vyhlásený od: 28. októbra 2022 do 18. novembra 2022,
lov povolený od 19. novembra 2022

Tento zákaz sa vzťahuje na OR Ladce, štrkovisko Ilava, štrkovisko Dubnička,
VN Prejta dolná, VN Prejta horná, VN Slávnica