Skutočnosti zarybnenia sú nasledovné:
Zarybňovanie za vlastné (zarybňovací plán) 30 818,20 €, čo predstavuje 81,60 %.
Dotácie z RADY SRZ v hodnote 6 320 €, čo predstavuje 16,73 %.
Sponzorské dary v hodnote 335 €, čo predstavuje 0,89 %.
Vlastný chov v hodnote 295,55 €, čo predstavuje 0,78 %.

Násady rýb vysadené v roku 2020 do našich revírov:
Kapor rýchlený Kr 80 000 ks,
Kapor dvojročný K2 7 500 kg,
Kapor trojročný K3 1 900 kg,
Podustva ročná Pds1 20 000 ks,
Pstruh potočný rýchlený Ppr 7 000 ks,
Pstruh potočný ročný 9cm Pp1 9 050 ks,
Pstruh potočný dvojročný Pp2 155 kg,
Pstruh dúhový dvojročný Pd2 900 kg.
Šťuka plôdik vreckový Š0 40 000 ks,
Šťuka rýchlená Šr 15 000 ks,
Šťuka ročná Š1 300 kg.
Zubáč rýchlený Zur 7 000 ks.

Druhové zastúpenie rýb v percentách z celkového finančného objemu:
Kapor 67,07 %
Podustva 4,08 %
Pstruh 16,74 %
Šťuka 10,27 %
Úhor 6,44 %
Zubáč 1,85 %

V kusovom porovnaní bola násada kapra nasledovná:
2016 K2+K3 8 800 ks
2017 K2+K3 19 006 ks + 10 206 ks
2018 K1+K2+K3 30 131 ks + 11 125 ks
2019 Kr+K2+K3 60 245 ks + 30 114 ks
2020 Kr+K2+K3 89 702 ks + 29 457 ks

Násady v roku 2020 nám boli dodávané v jarnom a jesennom období, čiastočne v zimnom. V jarnom období nebol zaznamenaný väčší úhyn násady kapra na našich revíroch, z dôvodu ochorenia jarnej virémie kaprov, ktorú by bolo treba urgentne riešiť. Pozitívnou správou je získanie dotácie z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom, ako náhradu za úpravy koryta Prejtianskeho potoka. Takto získané prostriedky boli použité na nákup násady Pstruha potočného ročného, ktorý bol po úprave koryta opätovne vysadený do tohto toku.
Nedodanou a problematickou sa opäť ukázala násada Zubáča dvojročného. Táto bola objednaná no v roku 2020 nebola dodaná. Inak nám objednané násady boli dodané v požadovanom množstve, zodpovedajúcej kvalite a vopred dohodnutom termíne.

Vysádzanie násad podľa revírov:

Pstruh potočný jednoročný PP1 9 cm – 7498 ks
255 ks Dubnický potok
170 ks Iliavka
103 ks Kolačínsky potok
5 970 ks Prejtiansky potok č.2
1 000 ks Tovarský potok

Pstruh potočný dvojročný Pp2 – 155 kg
35 kg Dubnický potok
45 kg Krivoklátsky potok
40 kg Podhradský potok
35 kg Tovarský potok

Pstruh potočný rýchlený Ppr – 7000 ks
1 000 ks Dúbravský potok
1 000 ks Košecký potok
1 000 ks Krivoklátsky potok č. 2
1 000 ks Lieskovský potok
1 000 ks Lúčkovský potok
1 000 ks Prejtiansky potok
1 000 ks Suchlica

Pstruh dúhový dvojročný Pd2 – 900 kg
150 kg rybníky Prejta – Vystrkov
650 kg VN Bolešov – Gilianka

Kaprové vody:

Nosický kanál č.9 /3-25360-1-1/:
Kapor dvojročný 650 kg
Šťuka ročná 25 kg

OR Kalná – Dúlovské č.1,2 a 3 /3-2630-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 50 kg

OR Ladce /3-2640-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 400 kg
Šťuka ročná Š1 – 25 kg
Zubáč rýchlený Zur – 1 000 ks

OR Štrková – Dúlovské č.1 a 2 /3-2700-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 200 kg

štrkovisko Dubnička /3-4100-1-1/:
Kapor rýchlený Kr – 20 000 ks
Kapor dvojročný K2 – 1 250 kg
Kapor trojročný K3 – 600 kg
Šťuka plôdik vreckový Š0 – 1 0000 ks
Šťuka ročná Š1 – 100 kg
Zubáč rýchlený Zur – 2 000 ks

štrkovisko Horovce – pod Drôtami /3-4130-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 50 kg

štrkovisko Ilava /3-3401-1-1/:
Kapor rýchlený Kr – 20 000 ks
Kapor dvojročný K2 – 1 800 kg
Kapor trojročný K3 – 400 kg
Šťuka plôdik vreckový Š0 – 10 000 ks
Šťuka ročná Š1 – 50 kg
Zubáč rýchlený Zur – 1 000 ks

Váh č.9 /3-4570-1-1/:
Podustva ročná Pds1 – 20 000 ks

VN Prejta – dolná /3-5600-1-1/:
Kapor rýchlený Kr – 20 000 ks
Kapor dvojročný K2 – 1 400 kg
Kapor trojročný K3 – 500 kg
Šťuka plôdik vreckový Š0 – 10 000 ks
Šťuka ročná Š1 – 50 kg
Zubáč rýchlený Zur – 2 000 ks

VN Prejta – horná /3-5610-1-1/:
Kapor rýchlený Kr – 20 000 ks
Kapor dvojročný K2 – 800 kg
Kapor trojročný K3 – 400 kg
Šťuka plôdik vreckový Š0 – 10 000 ks
Šťuka ročná Š1 – 25 kg
Zubáč rýchlený Zur – 1 000 ks

VN Slávnica č.1,2 /3-5770-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 400 kg

VN Tunežice /3-5880-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 500 kg
Pstruh dúhový dvojročný Pd2 – 100 kg
Šťuka plôdik vreckový nad 5 cm Š0 – 300 ks
Šťuka ročná Š1 – 25 kg
Šťuka rýchlená Šr – 5 000 ks

ryb. Ilava – Pivovar /3-3400-1-2/:
Šťuka rýchlená Šr – 10 000 ks

Z vlastného odchovu:

odlov Prejtianskeho potoka č.1 /3-2980-4-2/:
Do Prejtianskeho potoka išla násada Pstruha potočného rýchleného veľkosti 3 cm v celkovom množstve 1 000 ks a v sume 55 €. Po vylovení pomocou elektrického agregátu sa vylovilo 498 ks Pstruha potočného ročného vo veľkosti 7 až 15 cm v sume 60,26 €. Toto tvorí vyprodukovanú násadu v hodnote 5,26 €. Vylovená násada bola vypustená do Prejtianskeho potoka č.2.

odlov Krivoklátsky potok č.2 /3-1760-4-2/:
Do Krivoklátskeho potoka išla násada Pstruha potočného rýchleného veľkosti 3 cm v celkovom množstve 1 000 ks a v sume 55 €. Po vylovení pomocou elektrického agregátu sa vylovilo 178 ks Pstruha potočného dvojročného vo veľkosti 10 až 22 cm v sume
47,50 €. Vylovená násada bola vypustená do Krivoklátskeho potoka č.1.