Zmena úradných hodín pre vydávanie dokladov ObO č.1

0
1414
Mso Srz Dubnica Oznam
Mso Srz Dubnica Oznam

Upozorňujeme členov ObO č.1 Dubnica nad Váhom, že v nasledujúcich termínoch sa upravuje čas k výdaju dokladov nasledovne:
19.12 2019 od 10:00 do 18:00 hod
27.12 2019 od 10:00 do 18:00 hod
02.01 2020 od 10:00 do 18:00 hod
09.01 2020 od 10:00 do 18:00 hod
16.01 2020 od 10:00 do 18:00 hod
23.01 2020 od 10:00 do 18:00 hod
následne každý štvrtok od 16:00 do 18:00 hod