Prihláška za člena rybárskej stráže

0
930
Legislatíva
Legislatíva

Na nasledujúcom linku si môžete stiahnuť prihlášku za nového člena rybárskej stráže pri
SRZ MsO Dubnica nad Váhom.

Stiahnuť: prihláška_za_člena_RS

Prihlášku je potrebné vypísať a podpísanú doručiť do kancelárie SRZ MsO Dubnica nad Váhom. Po prerokovaní budete vyrozumený o výsledku Vašej žiadosti.