Na nasledujúcom linku si môžete stiahnuť žiadosť o prerušenie členstva v SRZ MsO Dubnica nad Váhom.

Stiahnuť: žiadosť_o_prerušenie_členstva

Žiadosť je potrebné vypísať a podpísanú doručiť do kancelárie SRZ MsO Dubnica nad Váhom, najneskôr do konca februára príslušného kalendárneho roku. O výsledku budete po prerokovaní písomne informovaný.