Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020)

Obsah:
Z-1 Disciplinárny poriadok SRZ
Z-2 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Z-3 Informácia o termíne konania ČS/MK OZ SRZ 2020
Z-4 Zaslanie správ z konania ČS/MK OZ SRZ 2020
Z-5 Cenník násadových rýb
Z-6 Kontrola a schválenie Miestnych rybárskych poriadkov
Z-7 Zaslanie informácie o vypĺňaní štatistických výkazov za rok 2019
Z-8 Zarybňovacie plány na rok 2020-2022
O-1 Sčítanie kormorána 2020
O-2 Zoznam členov RS – zaslanie
O-3 Kokosové vlákno – objednávka
O-4 Spracovanie dodatku k Zväzovému Kaprovému Poriadku pre rok 2020
O-5 Pozvánka na výstavu Rybárstvo, poľovníctvo a včelárstvo
O-6 Pozvánka na výročné zasadnutia športových sekcií 2020

Celý vestník si môžete stiahnúť tu: VESTNÍK – Január 2020.