Za pekného májového počasia sa 15.05.2022 na VN Prejta – dolná konali preteky detí ObO č.1 Dubnica nad Váhom, ktoré boli zároveň ukončením krúžku detí a overením ich nadobudnutých znalostí. Celkovo sa zúčastnilo na pretekoch 52 detí pričom v kategórii od 3 do 5 rokov to bolo 5 detí a v kategórii od 6 do 14 rokov to bolo celkom 47 detí.

V kategórii detí od 3 do 5 rokov:
1. miesto 134 bodov Doričková Lucia
2. miesto 54 bodov Letko Nikolaj
3. miesto 34 bodov Bukovský Michal

V kategórii detí od 6 do 14 rokov:
1. miesto 707 bodov Báleš Daniel
2. miesto 583 bodov Opatík Matúš
3. miesto 549 bodov Novák Michal

Vďaka sponzorom boli všetky zúčastnené deti ocenené vecnými cenami.

Celkovo sa ulovilo 247 ks rýb, z toho 115 ks Kapra, 26 ks Pleskáča, 17 ks Červenice, 78 ks Beličky, 1 ks Plotice, 1 ks Nosáľa, 7 ks Ostrieža, 1 ks Šťuky a 1 ks Karasa.

Poďakovanie patrí sponzorom:
Mestu Dubnica nad Váhom,  SRZ MsO Dubnica nad Váhom, firme MIF, Kaufland, Piscari Slovakia, Banner Exclusive&Outdoor, BizLink, p. Ulman, p. Kučmín a p. Solava a ďalší.