Sponzorsky sa podarila zabezpečiť násadu Pstruha dúhového na preteky dospelých, ktoré sa budú konať dňa 22.05.2022 na VN Prejta – dolná. Nižšie Vám prinášame video z nasádzania.

Týmto by sme chceli zároveň poďakovať sponzorom:
ALMARA – p. Bučenec, OKENIT – p. Kocian, p. Budjač, p. Slaziník, p. Moško, p. Juhás, rybárske potreby ZUZKA, pohostinstvo Kocka, Pohrebníctvo DADO, p. Ulman.