DOTAZNÍK PRE ČLENA SRZ (2020) Socioekonomická štúdia členov SRZ

0
1202
Mso Srz Dubnica Oznam
Mso Srz Dubnica Oznam

Vážení respondenti, predkladáme Vám krátky elektronický dotazník, ktorý bude slúžiť na zbieranie údajov pre vypracovanie socioekonomickej štúdie členov SRZ so zameraním na športový rybolov a spotrebu rýb na Slovensku. Zozbierané údaje budú zároveň slúžiť ako zdroj informácií pre vypracovanie diplomovej práce s názvom „Socioekonomická štúdia členov SRZ formou dotazníkového prieskumu“.

Volám sa Dávid Kušnerik, pochádzam z okresu Turčianske Teplice a študujem na Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Vedúci mojej diplomovej práce je Ing. Jaroslav Andreji, PhD. a odborný konzultant Ing. Tibor Krajč, PhD. Výsledky tohto prieskumu budú spracované a  interpretované v mojej diplomovej práci. Prosím Vás o pravdivé zodpovedanie nasledovných otázok, pokiaľ možno v termíne do 29.2.2020.

DOTAZNÍK