Termíny brigád SRZ ObO č.3 – Ilava

3.10.2020, 10.10.2020 Kaprové vody začiatok 8 00 hod

Vedúci brigád : Kvasnica Martin

Dozor pri brigáde:

VN Tunežice + OR Ladce: Gajdošík František

Štrkovisko Ilava: Trenčan Peter
Novotný Jozef

Zavažie: Novosad Ladislav

Potrebné pracovné náradie so sebou !

Brigádu je možno odpracovať i mimo hore uvedených termínov iba po dohode s vedúcim brigád, resp. dozorom pri brigáde. Inak brigáda nebude uznaná!

Výbor ObO č.3