OZNAM

Obvodná organizácia SRZ MsO Dubnica nad Váhom číslo 2. Nová Dubnica oznamuje
deťom a mládeži do 14. rokov organizovaných v ObO číslo 2. Nová Dubnica

Testovanie detí a mládeže, ktoré sa zúčastnili preškolenia sa bude konať
v nasledovných termínoch:

30/03/2023 o 16:30 v Kultúrnej besede Nová Dubnica – kancelária
Obvodnej organizácie číslo 2.

06/04/2023 o 16:30 v Kultúrnej besede Nová Dubnica – kancelária
Obvodnej organizácie číslo 2.

Podmienkou pre vydanie Povolenia na rybolov pre rok 2023 je úspešné vykonanie testu v jednom, hore uvedenom termíne. Dátum vykonania testu, podľa vyššie uvedených termínov, si uchádzač o povolenie na rybolov pre rok 2023 môže zvoliť podľa toho, ktorý mu viac vyhovuje.