V pstruhových vodách sme lovili nasledovne:

Pstruhové vody – domáce:
Pstruh potočný – 87 ks, v celkovej váhe 28,74 kg, v priemernej váhe 0,33 kg/ks,
Pstruh dúhový – 2196 ks, v celkovej váhe 664,19 kg, v priemernej váhe 0,30 kg/ks,

V našich pstruhových vodách sa ulovilo okrem Pstruhov:
Kapor rybničný – 4 ks, v celkovej váhe 14 kg, v priemernej váhe 3,5 kg/ks,
Ostriež zelenkavý – 1 ks, v celkovej váhe 0,3 kg, v priemernej váhe 0,3 kg/ks.
Pstruh jazerný- 2 ks, v celkovej váhe 0,64 kg, v priemernej váhe 0,32 kg/ks,
Jeseter malý- 4 ks, v celkovej váhe 1,2 kg, v priemernej váhe 0,3kg/ks.

Celkovo sa v našich pstruhových revíroch ulovilo 2294 ks rýb, o celkovej váhe 709,07 kg, v priemernej váhe 0,30 kg/ks.

Pstruhové vody – cudzie:
Lipeň tymiánový – 8 ks, o váhe 1,57 kg, priemernej váhe 0,2 kg/ks,
Pstruh dúhový – 266 ks, o váhe 104,99 kg, v priemernej váhe 0,39 kg/ks.
Jalec hlavatý- 1 ks o váhe 0,8 kg , v priemernej váhe 0,8 kg/ks,
Nosál sťahovavý 1 ks o váhe 1 kg v priemernej váhe 1 kg/ks

Spolu naši členovia v cudzích pstruhových revíroch ulovili 278 ks rýb, o celkovej váhe 108,36 kg, v priemernej váhe 0,38 kg/ks.

Spolu naši členovia na pstruhových vodách ulovili 2572 ks rýb o celkovej váhe
817,43 kg, čo predstavuje na držiteľa pstruhovej povolenky 15,87 ks rýb o váhe 5,04 kg.

Kaprové vody domáce:
Amur biely                      55 ks         301,73 kg
Boleň dravý                     20 ks        39,63 kg
Jalec hlavatý                    55 ks        36,71 kg
Jeseter malý                    2 ks          5,0 kg
Kapor rybničný                4616 ks     11 348,84 kg
Karas striebristý              45 ks         46,43 kg
Lieň sliznatý                    510 ks       8,19 kg
Mieň sladkovodný            10 ks         6,5 kg
Mrena severná                26 ks         47,65 kg
Nosáľ sťahovavý             166 ks        71,7 kg
Ostatné druhy rýb          1185 ks      42,39 kg
Ostriež zelenkavý           144 ks        20,33 kg
Pleskáč ostatné druhy     43 ks          14,62 kg
Pleskáč vysoký               129 ks        65,57 kg
Podustva severná           23 ks          17,92 kg
Pstruh dúhový                721 ks        202,19 kg
Pstruh jazerný                1 ks            0,3 kg
Pstruh potočný               4 ks             2,05 kg
Sumec veľký                  10 ks           103,3 kg
Šťuka severná                139 ks         293,66 kg
Tolstolobik                     2 ks             16,1 kg
Úhor európsky               70 ks           59,38 kg
Zubáč veľkoústy             109 ks         243,34 kg

Spolu naši členovia v našich kaprových vodách ulovili celkovo 8092 ks rýb o váhe
12993,53 kg, pričom priemerná váha bola 1,60 kg/ks.

Kaprové vody cudzie:
Amur biely                      33 ks          332,58 kg
Boleň dravý                    13 ks          33,9 kg
Jalec hlavatý                   87 ks          74,34 kg
Jeseter malý                   1 ks            3,3 kg
Kapor rybničný                809 ks        2286,06 kg
Karas striebristý              3 ks            3,1 kg
Lieň sliznatý                    5 ks            5,08 kg
Mieň sladkovodný            1 ks            0,5 kg
Mrena severná                6 ks            7,2 kg
Nosáľ sťahovavý             51 ks           20,6 kg
Ostatné druhy rýb          685 ks         38,11 kg
Ostriež zelenkavý           74 ks           7,95 kg
Pleskáč ostatné druhy     5 ks             4,4 kg
Pleskáč vysoký               217 ks         102,62kg
Podustva severná           3 ks             2,8 kg
Pstruh dúhový                60 ks           21,85 kg
Pstruh potočný               3 ks             1,55 kg
Sumec veľký                  16 ks           209,5 kg
Šťuka severná                26 ks           61,44 kg
Úhor európsky                9 ks            11,2 kg
Zubáč veľkoústy             98 ks           198,41 kg
Zubáč volžský                1 ks             3 kg

Naši členovia v iných organizáciách ulovili celkovo 2 206 ks rýb o váhe 3 470,05 kg.

Úlovky cudzích organizácií v našich revíroch:
V čase písania tejto správy, podľa sumáru na serveri RADY SRZ ulovili rybári z iných organizácií v našich revíroch 617 ks rýb o váhe 813,55 kg. Čo predstavuje priemernú kusovú hmotnosť 1,31 kg. Bolo zapísaných 1406 vychádzok.

Spolu naši členovia v roku 2022 ulovili 12 870 ks rýb o váhe 17 281,01 kg. Hodnota ulovených rýb je 58 380,41 €. Priemer ulovených rýb na držiteľa kaprovej povolenky je 12,17 ks rýb o váhe 16,34 kg. Čo je o 3,24 ks a o 1,74 kg viac ako v predošlom roku.

V percentuálnom vyjadrení je podiel ks ulovených rýb nasledovné:
1/ Kapor rybničný – 5589 ks čo predstavuje 52,09 %
2/ Pstruh dúhový – 1943 ks čo predstavuje 18,11 %
3/ Ostatné druhy rýb – 1224 ks čo predstavuje 11,41 %

V percentuálnom vyjadrení je podiel kg ulovených rýb nasledovné:
1/ Kapor rybničný – 13 703,4 kg čo predstavuje 79,25 %
2/ Pstruh dúhový – 992,52 kg čo predstavuje 5,74 %
3/ Amur biely – 634,31 kg čo predstavuje 3,67 %

Z hospodársky cenných druhov rýb:
Kapor – 5429 ks čo predstavuje 43,91 %
Zubáč – 206 ks čo predstavuje 1,67 %
Šťuka – 165 ks čo predstavuje 1,33 %
Sumec – 27 ks čo predstavuje 0,22 %

Vyhodnotenie prvých troch najnavštevovanejších revírov:

3-5600-1-1 – VN Prejta – dolná s počtom 5735 vychádzok
Boleň dravý                   4 ks            7,34 kg
Jalec ostatne druhy        1 ks            1 kg
Kapor rybničný              1566 ks       3706,79 kg
Karas striebristý             3 ks            2,6 kg
Lieň sliznatý                   4 ks            2,6 kg
Nosáľ sťahovavý             1 ks            0,75 kg
Ostatné druhy                123 ks        4,99 kg
Ostriež zelenkavý           1 ks            0,8 kg
Pleskáč ostatné druhy     22 ks          7 kg
Pleskáč vysoký               33 ks          12,23 kg
Pstruh dúhový                337 ks        78,4 kg
Pstruh jazerný                1 ks            0,3 kg
Šťuka severná                19 ks          47,8 kg
Tolstolobik                      1 ks             10,6 kg
Úhor európsky                3 ks             2,4 kg
Zubáč veľkoústy             3 ks             5,85 kg kg

Celkovo 2 122 ks rýb o celkovej váhe 3891,45 kg v hodnote 11 252,34 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 1,83 kg/ks.

3-3401-1-1 – štrkovisko Ilava s počtom 5271 vychádzok
Amur biely                    43 ks           223,4 kg
Boleň dravý                  1 ks             2 kg
Jeseter malý                 2 ks             5 kg
Kapor rybničný              858 ks         1912,02 kg
Karas striebristý            7 ks             15,8 kg
Ostatné druhy               34 ks           2,9 kg
Pleskáč vysoký              13 ks           7,35 kg
Šťuka severná               9 ks             16,85 kg
Úhor európsky               9 ks             9,50 kg
Zubáč veľkoústy             3ks              4,31 kg

Celkovo 979 ks rýb o celkovej váhe 2199,13 kg v hodnote 6576,71 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 2,24 kg/ks.

Nosický kanál č.9 s počtom 4928 vychádzok
Amur biely                     1 ks             17 kg
Boleň dravý                    5 ks             10,5 kg
Jalec hlavatý                  30 ks           14,65 kg
Kapor rybničný               179 ks         1 387,03 kg
Karas striebristý              8 ks            11,8 kg
Mieň sladkovodný           10 ks           6,5 kg
Mrena severná                22 ks           41,85 kg
Nosáľ sťahovavý             150 ks         63,05 kg
Ostatné druhy                 282 ks         15,9 kg
Ostriež zelenkavý            113 ks         13,95 kg
Pleskáč ostatné druhy      2 ks             1,75 kg
Pleskáč vysoký                33 ks           20,32 kg
Podustva severná             5 ks             3,62 kg
Pstruh dúhový                 1 ks             0,3 kg
Sumec veľký                   10 ks           103,3 kg
Šťuka severná                 24 ks           54,78 kg
Úhor európsky                 28 ks           23,55 kg
Zubáč veľkoústy              48 ks           112,4 kg

Celkovo 951 ks rýb o celkovej váhe 1 902,25 kg v hodnote 7606,90 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 2,0 kg/ks.

Poradie návštevnosti revírov je nasledovné:
1/       3-5600-1-1 VN Prejta– dolná                                 – 5735
2/       3-3401-1-1 štrkovisko Ilava                                   – 5271
3/       3-2530-1-1 Nosický kanál č.9                                – 4928
4/       3-4100-1-1 štrkovisko Dubnička                            – 4789
5/       3-5610-1-1 VN Prejta– horná                                – 1939
6/       3-5770-1-1 VN Slávnica                                        – 1204
7/       3-4570-4-1 Váh č.9                                               – 1199
8/       3-2640-1-1 OR Ladce                                             – 1134
9/       3-5880-1-1 VN Tunežice                                         – 876
10/     3-4930-4-1Vn Bolešov- Gilianka                              – 800
11/     3-3490-4-1 Ryb. Prejta – Vystrkov                           – 642
12/     3-2700-1-1 OR Štrková – Dúlovské                          – 183
13/     3-2890-4-1Podhradský potok                                  – 183
14/     3-0750-4-4 Dubnický potok                                    – 50
15/     3-3030-4-1 Pruščanský potok                                  – 50
16/     3-2630-1-1 OR Kalná-Dulovské                               – 34
17/     3-4380-4-1 Tovarský potok                                     – 33
18/     3-2930-4-1 Porubský potok                                    – 28
19/     3-1600-4-1 Kolačínsky potok                                   – 11
20/     3-1750-4-1 Krivoklatsky potok                                 – 3
21/     3-0240-4-1 Bolešovský potok                                   – 1
22/     3-1240-4-1 Iliavka                                                  – 1
23/     3-4130-1-1 Štrkovisko Horovce- pod drôtami             – 1

V roku 2022 bola návštevnosť 29 098 návštev čo je o 7538 návštev menej ako v roku 2021.

Podľa počtu ulovených rýb sa najviac kusov ulovilo nasledovne:

revír úlovky ks úlovky kg priemer kg/ks počet vychádzok priemer vychádzok
VN Prejta – dolná 2122 3890,85 1,83 5735 2,7
štrkovisko Dubnička 1558 2401,12 1,54    4789 3,07
VN Bolešov – Gilianka 1210 367,26 0,3 800 0,66
Nosický kanál 1151 1902,25 1,65 4928 4,28
Rybníky Prejta Vystrkov 996 303,5 0,3      642 0,64
Štrkovisko Ilava 979 2199,13 2,25 5271 5,38
VN Prejta- horná 456 1023,25 2,24 1939 4,25
VN Tunežice    451 347,4 0,77 876 1,94
OR Ladce 380 504,63 1,33 1134 2,98
VN Slávnica 345 560,42 1,62 1204 3,48
Váh č. 9 101 83,74 0,83 1199 11,87
Podhradský potok 56 16,76 0,30 183 3,26
OR Štrková – Dúlovské 30 69,59 2,32 183 6,1
OR Kalná- Dúlovské 12 6,2 0,52 34       2,83
Dubnický potok 11 4,27 0,39 50 4,54
Tovarský potok 7 2,15 0,31 33 4,71
Porubský potok 4 2,13 0,53 28 7,00
Kolačínsky potok 4 1,2 0,30 11 2,75

 

Priemerom zistíme, že na ulovenie 1 ks ryby bolo treba 3,55 vychádzky, čo je o 0,19 menej ako v roku 2020.

Návštevnosť v iných organizáciách:
1/       3-4580-1-1 Váh č.10 (Púchov)                              – 1227
2/       2-4430-2-1 Váh č. 8 (Trenčín)                               – 863
3/       3-5530-1-1 VN Orava (SRZ Rada)                         – 659
4/       3-5480-1-1 VN Nosice (SRZ Rada)                         – 583
5/       3-2520-1-1 Nosicko-Kočkovský kanál (Púchov)       – 393
6/       3-5340-1-1 Liptovská mara                                   – 347
7/       3-5470-1-1 Nitrianske Rudno (Prievidza)                 – 240
8/       2-4431-1-4 Nosický kanál č.8 (Trenčín)                   – 155
9/       2-5270-1-1 VN Sĺňava (SRZ Rada)                          – 147
10/     4-3680-4-1 VN Palcmanská maša                            – 123