Rok 2020
Informácia o odovzdávaní (vydávaní) dokladov na lov rýb:

Ilava:
miesto: vstupná hala domu kultúry (DK) v Ilave (resp. budova požiarnej zbrojnice oproti DK)
termíny:   27.12.2019 ( piatok)   od 15 00 hod  v  budove požiarnej zbrojnice oproti DK. V roku 2020 v dole uvedených termínoch vždy od 15 00 hod do 17 00 hod.
(streda 8.1, streda 22.1, streda 5.2, streda 4.3, streda 8.4.)

Ladce:
miesto: dom kultúry (DK)  v Ladcoch    ( vchod pre javisko z pravej strany DK.)
V roku 2020 v dole uvedených termínoch vždy od 15 00 do 17 00 hod.
(štvrtok 2.1., streda 15.1., streda 29.1., streda 19.2., streda 18.3.)

Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch správne vyplnený odovzdať do 15.1.2020  v zmysle zákona o rybárstve!