Vážení Rybári,

Výbor SRZ –  MsO Dubnica nad Váhom oznamuje, že doklady potrebné na lov rýb bude v roku 2020 vydávať prostredníctvom poverených osôb až po PRIPÍSANÍ platby na účet SRZ MsO Dubnica nad Váhom. To znamená, že povolenia na lov rýb sa budú vydávať v úradných hodinách, ale najskôr 4 pracovné dni po realizácii platby (na základe online výpisu Banky, respektíve na základe doručeného súpisu prijatých poštových poukazov z centrály Slovenskej Pošty)

Podmienky vydania dokladov k lovu rýb v roku 2020:

  • Člen odovzdal riadne vyplnený sumár o úlovkoch za rok 2019, najneskôr do 15.1. 2020
  • Člen s povinnosťou brigád túto riadne odrobil (stanovený počet hodín), respektíve uhradil dobrovoľný príspevok na zarybnenie v hodnote min . 10 EUR za každú neodpracovanú hodinu
  • Člen je povinný sa preukázať platným rybárskym lístkom
  • Každý člen je povinný uhradiť členský poplatok najneskôr do 31.3.2020, po tomto termíne v zmysle stanov členstvo zaniká a v prípade záujmu o povolenie musí uhradiť zápisné v stanovenej výške
  • Každý člen starší ako 18 rokov je povinný súčasne s členským uhradiť aj mimoriadnu známku v hodnote 2 EUR.

Možnosti úhrady:

  1. Tak ako doteraz, šekovou poukážkou na pošte – vyzdvihni si poukážku počas úradných hodín v kancelárii príslušnej ObO SRZ. Zaplať po jej vyplnení na pošte a ďalší týždeň v úradných hodinách si môžeš vyzdvihnúť doklady k rybolovu. POZOR!!! Nutné platiť na pošte tak, aby ostali do výdaja dokladov min. 4 pracovné dni!!!
  2. Bezhotovostným prevodom na účet SRZ – MsO Dubnica nad Váhom. Detaily účtu sú uvedené nižšie. V prípade, že si zvolíte túto formu platby je potrebné dbať na správnosť zadávaných údajov. Povinné je zadať správne číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol a do informácie pre prijímateľa:  Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte.

POZOR!!! Nutné vykonať prevod tak, aby ostali do výdaja dokladov min. 4 pracovné dni!!!

Číslo účtu vo formáte IBAN:       SK44 7500 0000 0040 1189 1900

Variabilný symbol:                      Číslo Vašej členskej legitimácie (napr.  200175)

Špecifický symbol:                     10 miestne číslo podľa tabuľky zobrazenej dole
                                                  (napr.  1111200010)

Suma:                                       Suma, ktorú uhrádzate v EUR (napr. 309 EUR)

Informácia pre príjemcu: Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte (napr. Jozef Mrkva, 1.1.1965, Rybárska 1, 018 51 N. Dubnica, ČZ + KPM+KPZ+PP+Brigády+Mimoriadna)

Okno č. Druh ceniny Kód Štruktúra okna podľa kódu Cena EUR
1 ČZ Členská známka 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 38
2 mládež od 15 do 17 r. 17
3 deti 6-14 rokov 1
2 KPM Kaprová povolenka miestna 0 Neplatí 0
1 KPM dospelý člen 46
2 KPM deti od 6 do 14 r. 14
3 KPZ Kaprová povolenka zväzová 0 Neplatí 0
1 KPZ dospelý člen 40
2 KPZ deti od 6 do 14 r. 10
LPZ Lipňová povolenka zväzová 3 LPZ dospelý člen 40
4 PP Pstruhová povolenka 0 Neplatí 0
1 PPM dospelý člen 33
5 Dobrovoľný príspevok na zarybnenie – Brigády 0 brigáda odpracovaná, resp. namá povinnosť odprac. 0
1 neodpracované brigády K 100
2 neodpracované brigády K+P 150
3 čiastočne odprac brigády 50
4 Rôzne á 10 EUR/h Suma
6 Zápisné 0 Neplatí 0
1 zápisné dospelý – nový člen vč.školenia 100
2 zápisné mládež od 15 do 17 r. 10
3 zápisné deti od 6 do 14 r. 2
4 zápisné dospelý – evidovaný člen bez školenia 100
7 Fond zarybnenia 0 Neplatí 0
1 Ľubovoľný príspevok Suma
8 Oneskorené odovzdanie dokladov 0 Neplatí – Záznam odovzdaný do 15.1.2020 0
1 Záznam o úlovkoch dospelý člen 100
2 Záznam o úlovkoch deti 10
9 Mimoriadna známka 0 Neplatí 0
1 členovia nad 18 rokov 2
10 Nový členský preukaz 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 0,5
2 mládež 0,1

 

Príklady najčastejších poplatkov:

Dospelý rybár:

Členské + mimoriadna známka:

40 EUR

Špecifický symbol:

1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

 

Členské + Kaprové miestne + Mimoriadna známka:

86 EUR

Špecifický symbol:

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové + Mimoriadna známka:

126 EUR

Špecifický symbol:

1 1 1 0 0 0 0 0 1 0

 

Členské + Kaprové miestne + Pstruhové + Mimoriadna známka:

119 EUR

Špecifický symbol:

1 1 0 1 0 0 0 0 1 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové + Pstruhové + Mimoriadna známka:

159 EUR

Špecifický symbol:

1 1 1 1 0 0 0 0 1 0

 

Lipňové zväzové: POZOR!!! PLATÍ SA SAMOSTATNOU PLATBOU!!!

40 EUR

Špecifický symbol:

0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

 

 

Mládežník 15 – 17 rokov:

Členské:

17 EUR

Špecifický symbol:

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne:

63 EUR

Špecifický symbol:

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:

103 EUR

Špecifický symbol:

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0

 

Deti 6-14 rokov:

 

Členské + Kaprové miestne:

15 EUR

Špecifický symbol:

3 2 0 0 0 0 0 0 0 0

 

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:

25 EUR

Špecifický symbol:

3 2 2 0 0 0 0 0 0 0