Vážení rybári MsO SRZ Dubnica,
na nižšie zverejnenom linku zverejňujeme doručené „Opatrenie MŽP SR ohľadom odovzdávania záznamov pre držiteľov povolení na rybolov“.
MŽP SR odporúča užívateľom rybárskych revírov, aby akceptovali odovzdávanie záznamu loviacimi do konca januára 2021.

Celé znenie si môžete prečítať tu: „Opatrenie MŽP SR ohľadom odovzdávania záznamov pre držiteľov povolení na rybolov“