Oprava rybníka č.2 Prejta – Vystrkov

0
184

V rámci nutných opráv rybníkov Prejta – Vystrkov sa v minulom mesiaci pristúpilo k oprave rybníka č. 2.  Ide predovšetkým o opravu tesnenia hrádze a výpusntého objektu spolu so schodiskom a lovnou jamou. Predpokladaný termín dokončenia je koniec mesiaca jún. Po dokončení opravy bude rybník opäť napustený.