Platbu za povolenie na rybolov a členské je možné uhradiť len bezhotovostným prevodom (šekom alebo prevodom) na účet SRZ MsO Dubnica nad Váhom. Pri platbe je potrebné dbať na správnosť zadávaných údajov. Povinné je zadať správne číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol a do informácie pre prijímateľa:  Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte.

Číslo účtu vo formáte IBAN:       SK44 7500 0000 0040 1189 1900
Variabilný symbol:                      Číslo Vašej členskej legitimácie (napr.  200175)
Špecifický symbol:                     10 miestne číslo podľa tabuľky zobrazenej dole
                                                 (napr.  1111200010)
Suma:                                       Suma, ktorú uhrádzate v EUR (napr.  309 EUR)
Informácia pre príjemcu:             Meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia a informáciu aké povolenia platíte (napr. Jozef Mrkva, 1.1.1965, Rybárska 1, 018 51 N. Dubnica, ČZ + KPM+KPZ+PP+Brigády)

Okno č. Druh ceniny Kód Štruktúra okna podľa kódu Cena EUR
1 Členská známka 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 50
2 mládež od 15 do 17 r. 17
3 deti 1
2 Miestne povolenie kaprové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 60
2 deti (6-14 rokov) 14
3 deti  (3- 5 rokov) – BEZ ÚHRADY 0
3 Zväzové povolenie kaprové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 75
2 deti (6-14 rokov) 15
3 deti (3-5 rokov) 0
4 Miestne povolenie pstruhové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 50
5 Príspevok na údržbu revírov (neodpracované brigády) 0 Neplatí – odpracovaná brigáda 0
1 kaprové 100
2 kaprové + pstruhové 150
3 Pstruhové 50
4 Rôzne á 10 EUR/h Suma
6 Zápisné 0 Neplatí 0
1 zápisné dospelý – nový člen vrátane školenia 140
2 zápisné mládež od 15 do 17 r. 10
3 zápisné deti od 6 do 14 r. 2
4 zápisné dospelý – evidovaný člen bez školenia 100
7 Príspevok na zarybnenie 0 Neplatí 0
1 Ľubovoľný príspevok Suma
8 Disciplinárne konanie 0 Neplatí 0
1 príjem z disciplinárnych konaní Suma
9 Zväzové povolenie lipňové 0 Neplatí 0
1 dospelý člen 70

Príklady najčastejších poplatkov:

Dospelý rybár:
Členské:
50 EUR
Špecifický symbol:

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Členské + Kaprové miestne (dospelý člen):
110 EUR
Špecifický symbol:

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové (dospelý člen):
185 EUR
Špecifický symbol:

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Členské + Kaprové miestne + Pstruhové (dospelý člen):
160 EUR
Špecifický symbol:

1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

 Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové + Pstruhové:
235 EUR
Špecifický symbol:

1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Lipňové zväzové:
70 EUR
Špecifický symbol:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Členské + Kaprové miestne + Kaprové zväzové + Pstruhové + Brigády 15 hodín:
385 EUR
Špecifický symbol:

1 1 1 1 2 0 0 0 0 0

Mládežník 15 – 17 rokov:
Členské:
17 EUR
Špecifický symbol:

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Členské mládežník + Kaprové miestne:
77 EUR
Špecifický symbol:

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Členské mládež + Kaprové miestne + Kaprové zväzové:
152 EUR
Špecifický symbol:

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0