Ilava:  Budova požiarnej zbrojnice oproti DK Ilava)
termíny:   27.12.2023 ( streda)   od 15 00 hod  v  budove požiarnej zbrojnice oproti DK

V roku 2024 v dole uvedených termínoch vždy od 15 00 hod do 17 00 hod.
(   streda 10.1,    streda 24.1,      streda 7.2,          streda 6.3,       streda 3.4.)

 

Ladce:  miesto: dom kultúry (DK)  v Ladcoch    ( miestnosť vo vestibule  bývalej  kinosály  DK).
V roku 2024 v dole uvedených termínoch vždy od 15 00 do 17 00 hod.

( streda 3.1.,   streda 17.1.,     streda 31.1.,       streda 21.2.,     streda 27.3. )


Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch správne vyplnený
odovzdať do 15.1.2024  v zmysle zákona o rybárstve!