Aktuálna situácia nám dovoľuje uskutočniť detské preteky LRU a preto Vám prinášame rozpis jednotlivých pretekov.

ObO č.3 Ilava: dňa 08.05.2022 na VN Tunežice, začiatok o 08:00 hod.
ObO č.2 Nová Dubnica: dňa 15.05.2022 na VN Slávnica, začiatok o 08:00 hod.
ObO č.1 Dubnica nad Váhom: dňa 15.05.2022 na VN Prejta – dolná (od deliaceho mosta medzi VN po prítok Prejtianskeho potoka), začiatok o 08:00 hod.

Viac informácií získate u vedúcich jednotlivých krúžkov.

Podporili nás: