Dovoľujeme si Vás pozvať na preteky LRU dospelých pre všetkých členov SRZ.

termín pretekov: 22. mája 2022
začiatok: od 07:00 hod
revír: VN Prejta – dolná

Štartovné: pre členov SRZ MsO Dubnica nad Váhom zdarma, pre nečlenov SRZ MsO Dubnica nad Váhom – jednodňové hosťovacie povolenie pred pretekmi.