Na základe aktuálnej situácie vyhlásenej na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19 sa školenie nových členov , ktoré bolo plánované na 24.03.2020

neuskutoční.

Informácia o novom termíne bude zverejnená na našom webe srzmsodubnica.sk a na výveskách v dostatočnom predstihu.

 

Gavenda Ondrej v.r.
rybársky hospodár
SRZ MsO Dubnica nad Váhom