Z dôvodu prevencie a minimalizovanie šírenia COVID-19 (Koronavírus)
s okamžitou platnosťou

ruším plánovanú brigádnickú činnosť pre všetky ObO
SRZ MsO Dubnica nad Váhom.

O nových termínoch brigád budete informovaný prostredníctvom internetovej stránky
MsO SRZ Dubnica nad Váhom a prostredníctvom brigádnych referentov jednotlivých ObO.

Ondrej Gavenda v.r.
rybársky hospodár SRZ MsO Dubnica and Váhom