Oznamujeme deťom z krúžkovej činnosti mladého rybára ObO č.1 Dubnica nad Váhom, že dňa: 15.05.2021 sa uskutoční praktické overenie zručnosti v love rýb udicou na VN Prejta – dolná v časti od deliaceho mosta medzi nádržami po vtok Prejtianskeho potoka a to v čase od 09:00 do 12:00 hod, s dodržaním protipandemických opatrení podľa COVID automatu pre šport.

podmienky pre športy z nízkym rizikom (tu je zaradené športové rybárstvo):
– dodržanie rozostupov podľa zákona o rybárstve, rozdelenie medzi sektormi min. 4m. (v sektore môže byť max. 6 osôb)
– minimalizovať zdieľanie športového náradia
– bez divákov
– test (v súlade s aktuálnou vyhláškou)

Ďakujeme sponzorom, ako i mestu Dubnica nad Váhom a SRZ MsO Dubnica nad Váhom.