Vzhľadom na pandemickú situáciu v krajine s dodržaním bezpečnostných opatrení RADA SRZ žiada vykonávanie brigádnickej činnosti iba individuálnou dohodou s vedúcim brigád, resp. dozorom pri brigáde, za dodržania všetkých aktuálne platných opatrení.

Pre ObO č.1 Dubnica nad Váhom sú v platnosti ešte termíny:
Kaprové vody:
Dátum              čas   akcia           revír               miesto zrazu
15.05 – 16.05 8.00 vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
22.05 – 23.05 8.00 vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
29.05 – 30.05 8.00 vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
02.10 – 03.10 8.00 vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
09.10 – 10.10 8.00 vysekávanie Prejta – dolná Vagón

Pstruhové vody:
individuálnou dohodou, písať na hospodar@srzmsodubnica.sk.

Na brigádu si treba doniesť pracovné náradie (motyka, sekera, pilka, píla, krovinorez), mať so sebou pracovnú obuv – gumáky. V opačnom prípade nebude brigáda uznaná. Brigády sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.
Plánovanú účasť na brigáde je potrebné nahlásiť v kancelárií MsO Partizánska 151/3 vo štvrtok od 16 do 18.00 hodiny, alebo na tel. čísle 0918 712 486.
Držiteľ dodatkovej pstruhovej alebo lipňovej povolenky je povinný odpracovať ďalších 5 hodín na pstruhových revíroch.
Prípadné zmeny, mimoriadne brigády budú na výveskách SRZ alebo internetovej stránke www.srzmsodubnica.sk, alebo srzobodubnica.wbl.sk.

Pre ObO č.3 Ilava v platnosti ešte termíny:

Vedúci brigád: Kvasnica Martin
Brigády na pstruhových vodách ObO č.3 individuálnou dohodou s členmi RS Jozefom Gajdošom, Slavomírom Vrábelom a Petrom Bučekom (Zavažie).

Kaprové vody:
Jarné brigády individuálnou dohodou s dozorom pri brigáde:
VN Tunežice + OR Ladce: Gajdošík František,
Štrkovisko Ilava: Trenčan Peter, Novotný Jozef
Chovný rybník Ilava Trenčan Peter
Zavažie: Novosad Ladislav
Navrhované termíny na odpracovanie brigád sú:
15.5.2021 (podľa epidemiologickej situácie)
23.10.2021
6.11.2021.
13.11.2021

Začiatok brigád 8:00 hod.
Potrebné pracovné náradie so sebou!
Brigády sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov!Brigádu mimo hore uvedených termínov si treba dohodnúť s vedúcim brigád, resp. dozorom pri brigáde.
Pri individuálnej brigádnickej činnosti treba brigádu uviesť do záznamu a odkontrolovať!