Za pekného počasia sa ukončenia krúžku detí zúčastnilo celkom 51 detí, ktoré boli rozdelené do dvoch kategórií. Kategórie od 3 do 5 rokov a od 5 do 14 rokov.

V kategórii 3 – 5 rokov najúspešnejší lovec ulovil ryby v celkovom súčte bodov 890. Druhá v poradí ulovila ryby v súčte 86 bodov a tretí v poradí lovec ulovil ryby v súčte 75 bodov.

V kategórii 5 – 15 rokov najúspešnejší lovec ulovil ryby v celkovom súčte bodov 777. Druhý v poradí ulovil ryby v súčte 581 bodov a tretia v poradí ulovila ryby v súčte 361 bodov.

Celkom sa ulovilo 280 ks rýb, z čoho bolo 11 ks kapra, 62 ks pleskáča, 59 ks červeníc,
126 ks beličiek, 19 ks plotíc, 1 ks nosáľa, 1 ks ostrieža, 1 ks úhora.

Ďakujeme sponzorom:

Mesto Dubnica nad Váhom, SRZ MsO Dubnica nad Váhom, Piscari Slovakia, Hotové záclony,
Banner exclusive&outdoor, Rybárske potreby Zuzka, Kaufland, MiF, p. Kučo Peter, p. Ulman, p. Solava a ďalší.

Prinášame Vám niekoľko pohľadov na praktické ukončenie krúžku detí ObO č.1 v Dubnici nad Váhom.