V pstruhových vodách sme lovili nasledovne:

Pstruhové vody – domáce:
Pstruh potočný – 203 ks, v celkovej váhe 60,79 kg, v priemernej váhe 0,37 kg/ks,
Pstruh dúhový – 1647 ks, v celkovej váhe 529,3 kg, v priemernej váhe 0,31 kg/ks,

V našich pstruhových vodách sa ulovilo okrem Pstruhov:
Ostatné druhy – 27 ks, o váhe 5,5 kg, v priemernej váhe 0,2 kg/ks,
Ostriež zelenkavý – 9 ks, o váhe 2,7 kg, v priemernej váhe 0,3 kg/ks,
Kapor rybničný – 2 ks, o váhe 2,6 kg, v priemernej váhe 1,3 kg/ks,
Šťuka severná – 1 ks, o váhe 2,5 kg, v priemernej váhe 2,5 kg/ks.

Celkovo sa v našich pstruhových revíroch ulovilo 1889 ks rýb, o celkovej váhe 603,39 kg, v priemernej váhe 0,32 kg/ks.

Pstruhové vody – cudzie:
Lipeň tymiánový – 3 ks, o váhe 1,2 kg, priemernej váhe 0,4 kg/ks,
Pstruh potočný – 10 ks, o váhe 5,87 kg, priemernej váhe 0,5 kg/ks,
Pstruh dúhový – 173 ks, o váhe 63,19 kg, v priemernej váhe 0,35 kg/ks,
Ostatné druhy – 40 ks, o váhe 14,23 kg, v priemernej váhe 0,36 kg/ks,
Ostriež zelenkavý – 45 ks, o váhe 14 kg, v priemernej váhe 0,31 kg/ks,
Sivoň potočný – 1 ks, o váhe 0,3 kg, v priemernej váhe 0,3 kg/ks.
Spolu naši členovia v cudzích pstruhových revíroch ulovili 272 ks rýb, o celkovej váhe 98,79 kg, v priemernej váhe 0,37 kg/ks.

Spolu naši členovia na pstruhových vodách ulovili 2 161 ks rýb o celkovej váhe 702,18 kg, čo predstavuje na držiteľa pstruhovej povolenky 12,28 ks rýb o váhe 3,99 kg.

Kaprové vody – domáce:
Amur biely                             105 ks      739,01 kg
Belička európska                     26 ks          2,15 kg
Boleň dravý                            22 ks         62,35 kg
Jalec hlavatý                           95 ks         76,84 kg
Kapor rybničný                    6765 ks      15 578,07 kg
Karas striebristý                      74 ks         42,70 kg
Lieň sliznatý                            11 ks         10,00 kg
Mieň sladkovodný                   15 ks           5,30 kg
Mrena severná                        85 ks       157,72 kg
Nosáľ sťahovavý                   150 ks         68,86 kg
Ostatné druhy rýb                 783 ks         78,28 kg
Ostriež zelenkavý                 108 ks          17,20 kg
Pleskáč ostatné druhy             10 ks            1,20 kg
Pleskáč vysoký                     316 ks        196,17 kg
Podustva severná                   38 ks          32,55 kg
Pstruh dúhový                      333 ks          93,46 kg
Pstruh jazerný                          1 ks            0,50 kg
Pstruh potočný                         1 ks            0,50 kg
Sumec veľký                          14 ks          38,25 kg
Šťuka severná                      207 ks        457,74 kg
Tolstolobik pestrý                      2 ks         38,50 kg
Úhor európsky                        62 ks         51,11 kg
Zubáč veľkoústy                    220 ks       466,92 kg
Spolu naši členovia v našich kaprových vodách ulovili celkovo 7 755 ks rýb o váhe 17 785,14 kg, pričom priemerná váha bola 1,67 kg/ks.

Kaprové vody – iné organizácie:
Amur biely                      23 ks          232,00 kg
Boleň dravý                    22 ks            35,30 kg
Jalec hlavatý                   44 ks            51,95 kg
Jalec ostatné druhy           3 ks              2,50 kg
Kapor rybničný              953 ks        2911,07 kg
Karas striebristý              27 ks              8,50 kg
Lieň sliznatý                      6 ks              3,80 kg
Lipeň tymiánový               3 ks              1,20 kg
Mrena severná               17 ks            26,42 kg
Nosáľ sťahovavý          180 ks            76,53 kg
Ostatné druhy rý          400 ks            27,42 kg
Ostriež zelenkavý          49 ks            16,05 kg
Pleskáč ostatné druhy      3 ks              4,66 kg
Pleskáč vysoký            267 ks          231,19 kg
Podustva severná            3 ks              2,30 kg
Pstruh dúhový               38 ks            20,99 kg
Pstruh potočný                2 ks              0,66 kg
Sumec veľký                 28 ks          422,20 kg
Šťuka severná               66 ks          176,18 kg
Úhor európsky              17 ks            11,20 kg
Zubáč veľkoústy         217 ks          477,62 kg
Naši členovia v iných organizáciách ulovili celkovo 2 368 ks rýb o váhe 4 739,74 kg.

Štatistika úlovkov po jesennej násade:
Úlovky Kapra v našich revíroch za sledované obdobie:
3-5600-1-1 VN Prejta – dolná , úlovok 459 ks o váhe 1209,79 kg,
3-4100-1-1 štr. Dubnička, úlovok 295 ks o váhe 709,23 kg,
3-3401-1-1 štr. Ilava, úlovok 275 ks o váhe 551,78 kg,
3-5610-1-1 VN Prejta – horná, úlovok 139 ks o váhe 335,10 kg,
3-2530-1-1 Nosický kanál, úlovok 69 ks o váhe 156,32 kg,
3-2640-1-1 OR Ladce, úlovok 34 ks o váhe 75,5 kg,
3-5770-1-1 VN Slávnica, úlovok 15 ks o váhe 37,70 kg,
3-5880-1-1 VN Tunežice, úlovok 11 ks o váhe 19 kg,
3-2700-1-1 OR Štrková – Dúlovské, úlovok 4 ks o váhe 7 kg,
3-4570-1-1 Váh č.9, úlovok 3 ks o váhe 8,1 kg,
Celkovo sa za sledované obdobie ulovilo 1304 ks kapra o váhe 3109,52 kg. Toto predstavujem priemernú váhu 2,38 kg.

Úlovky cudzích organizácií v našich revíroch:
V čase písania tejto správy, podľa sumáru na serveri RADY SRZ ulovili rybári z iných organizácií v našich revíroch 737 ks rýb o váhe 938,26 kg. Čo predstavuje priemernú kusovú hmotnosť 1,61 kg a v peňažnej hodnote to predstavuje priemerný úlovok v sume 4,64 €. Bolo zapísaných 1 270 vychádzok. Na ulovenie jednej ryby bolo treba 1,72 vychádzky.

V percentuálnom vyjadrení je podiel ks ulovených rýb nasledovné:
1/ Kapor rybničný – 7720 ks čo predstavuje 55,25 %
2/ Pstruh dúhový – 2191 ks čo predstavuje 15,68 %
3/ Ostatné druhy rýb – 1250 ks čo predstavuje 8,95 %

V percentuálnom vyjadrení je podiel kg ulovených rýb nasledovné:
1/ Kapor rybničný – 18 491,74 kg čo predstavuje 77,84 %
2/ Zubáč veľkoústy – 944,54 kg čo predstavuje 3,98 %
3/ Pstruh dúhový – 706,94 kg čo predstavuje 2,98 %

Z hospodársky cenných druhov rýb:
Kapor – 7720 ks čo predstavuje 55,25 %
Zubáč – 437 ks čo predstavuje 3,13 %
Šťuka – 274 ks čo predstavuje 1,96 %
Sumec – 42 ks čo predstavuje 0,30 %

Spolu naši členovia v roku 2019 ulovili 13 972 ks rýb o váhe 23 757,30 kg. Hodnota ulovených rýb je 79 776,80 €. Priemer ulovených rýb na držiteľa kaprovej povolenky je 15,73 ks rýb o váhe 26,75 kg. Čo je o 2,61 ks a o 7,1 kg viac ako v predošlom roku.
Hodnota ulovených rýb je na držiteľa kaprovej povolenky 89,84 € s priemernou váhou úlovku 1,70 kg/ks. Uvedená suma je o 22,86 € viac ako v roku 2018, pričom priemerná váha úlovku stúpla o 0,2 kg na jeden úlovok.

Vyhodnotenie prvých troch najnavštevovanejších revírov:

3-5600-1-1 – VN Prejta – dolná s počtom 7 767 vychádzok
Amur biely                             41 ks          321,31 kg
Belička európska                    16 ks              1,50 kg
Boleň dravý                             3 ks               6,50 kg
Kapor rybničný                   1904 ks        4260,11 kg
Lieň sliznatý                             1 ks              1,10 kg
Mrena severná                         1 ks              3,00 kg
Ostatné druhy                      200 ks            34,46 kg
Ostriež zelenkavý                     3 ks              1,80 kg
Pleskáč ostatné druhy             10 ks              1,20 kg
Pleskáč vysoký                       50 ks            24,16 kg
Sumec veľký                            1 ks             15,00 kg
Šťuka severná                        14 ks             30,65 kg
Tolstolobik                                1 ks             13,50 kg
Úhor európsky                         7 ks                5,62 kg
Zubáč veľkoústy                     15 ks              28,83 kg
Celkovo 2 267 ks rýb o celkovej váhe 4 748,74 kg v hodnote 13 954,18 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 2,09 kg/ks.

Nosický kanál č.9 s počtom 6141 vychádzok
Amur biely                       1 ks            7,00 kg
Boleň dravý                     8 ks          27,75 kg
Jalec hlavatý                  39 ks          27,20 kg
Kapor rybničný            700 ks       1811,46 kg
Karas striebristý              6 ks              4,80 kg
Mieň sladkovodný          15 ks             5,30 kg
Mrena severná               77 ks         146,80 kg
Nosáľ sťahovavý            61 ks           24,00 kg
Ostatné druhy              152 ks           16,01 kg
Ostriež zelenkavý           61 ks             7,90 kg
Pleskáč vysoký               75 ks           54,70 kg
Podustva severná             1 ks             3,30 kg
Pstruh dúhový                  1 ks             0,50 kg
Sumec veľký                    9 ks            98,00 kg
Šťuka severná                38 ks            96,50 kg
Úhor európsky                 8 ks               7,30 kg
Zubáč veľkoústy             53 ks          141,40 kg
Celkovo 1305 ks rýb o celkovej váhe 2479,92kg v hodnote 8 927,72 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 1,90 kg/ks.

3-4100-1-1 – štrkovisko Dubnička s počtom 5703 vychádzok
Amur biely                    35 ks          215,10 kg
Belička európska           10 ks              0,65 kg
Boleň dravý                     3 ks            10,00 kg
Kapor rybničný           1175 ks        2529,59 kg
Karas striebristý               1 ks              0,80 kg
Lieň sliznatý                     2 ks              2,70 kg
Ostatné druhy              240 ks            11,12 kg
Pleskáč vysoký              16 ks            12,30 kg
Podustva severná          10 ks              2,00 kg
Sumec veľký                   4 ks             25,25 kg
Šťuka severná               36 ks             75,74 kg
Tolstolobik                      1 ks              25,00 kg
Úhor európsky              27 ks              21,50 kg
Zubáč veľkoústy           88 ks             180,89 kg
Celkovo 1648 ks rýb o celkovej váhe 3 112,64 kg v hodnote 10 737,81 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 1,89 kg/ks.

Poradie návštevnosti revírov je nasledovné:
1/      3-5600-1-1 VN Prejta – dolná                            – 7767
2/      3-2530-1-1 Nosický kanál č.9                            – 6141
3/      3-4100-1-1 štrkovisko Dubnička                        – 5703
4/      3-3401-1-1 štrkovisko Ilava                              – 5714
5/      3-5610-1-1 VN Prejta – horná                           – 3855
6/      3-2640-1-1 OR Ladce                                        – 1864
7/      3-4570-1-1 Váh č.9                                           – 1241
8/      3-4930-4-1 VN Bolešov – Gilianka                      – 878
9/      3-5770-1-1 VN Slávnica č.1,2                             – 859
10/    3-5880-1-1 VN Tunežice                                     – 793
11/    2-2700-1-1 OR Štrková – Dúlovské                    – 556
12/    3-3490-4-1 Ryb. Prejta – Vystrkov                     – 335
13/    3-2890-4-1 Podhradský potok                            – 273
14/    3-2630-1-1 OR Kalná – Dúlovské č.1,2                – 208
15/    3-2930-4-1 Porubský potok                                – 76
16/    3-0750-4-1 Dubnický potok                                – 55
17/    3-4380-4-1 Tovarský potok                                – 13
18/    3-4130-1-1 štrkovisko Horovce – Pod drôtami    – 7
19/    3-1600-4-1 Kolačínsky potok                             – 6
20/    3-1750-4-1 Krivoklátsky potok č.1                     – 5
21/    3-0240-4-1 Bolešovský potok                           – 2
22/    3-2990-4-1 Prejtiansky potok č.2                      – 1
V roku 2019 bola návštevnosť 43 921 návštev čo je o 2 324 návštev viac ako v roku 2018.

Podľa počtu ulovených rýb sa najviac kusov ulovilo nasledovne:

revír

úlovky ks

úlovky kg

priemer kg

počet vychádziek

priemer vychádziek

VN Prejta – dolná

2267

4748,74

 2,09

7776

3,43

štrkovisko Dubnička

1648

3112,64

1,89

5703

3,46

štrkovisko Ilava

1343

2934,12

2,18

5714

4,25

VN Bolešov – Gilianka

1320

410,96

0,31

878

0,67

Nosický kanál

1305

2479,92

1,9

6141

4,71

VN Prejta – horná

1089

2428,86

2,23

3855

3,54

OR Ladce

580

1088

1,88

1864

3,21

Váh č.9

414

351,22

0,85

1241

3,00

Ryb.Prejta – Vystrkov č.1,2,3.

402

129,56

0,32

335

0,83

VN Tunežice

334

401,65

1,2

793

2,37

VN Slávnica

276

425,87

1,54

859

3,11

Podhradský potok

149

46,78

0,31

273

1,83

OR Štrková – Dúlovské č.1,2

113

279,1

2,47

556

4,92

Porubský potok

36

10,34

0,29

76

2,11

Dubnický potok

16

4,75

0,3

55

3,44

štrkovisko Horovce – Pod drôtami

1

2

2

7

7,00

Tovarský potok

1

0,7

0,7

13

13,00

Priemerom zistíme, že na ulovenie 1 ks ryby bolo treba 3,14 vychádzky, čo je o 0,2 viac ako v roku 2018.

Návštevnosť v iných organizáciách:
1/ 2-4430-1-1 Váh č.8 (Trenčín) – 2012 vychádzok
2/ 3-5530-1-1 VN Orava (Rada Žilina) – 1421 vychádzok
3/ 3-4580-1-1 Váh č.10 (Púchov) – 897 vychádzok
4/ 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara (Rada Žilina) – 520 vychádzok
5/ 3-5480-1-1 VN Nosice (Rada Žilina) – 495 vychádzok
6/ 3-2520-1-1 Nosicko-Kočkovský kanál (Púchov) – 373 vychádzok
7/ 2-5270-1-1 VN Sĺňava (Rada Žilina) – 208 vychádzok
8/ 3-5470-1-1 VN Nitrianske Rudno (Prievidza) – 180 vychádzok
9/ 4-3680-4-1 VN Palcmanská Maša (Rada Žilina) – 120 vychádzok
10/ 3-4430-6-1 Turiec č.1 (Martin) – 84 vychádzok