Skutočnosti zarybnenia sú nasledovné:
Zarybňovanie za vlastné (zarybňovací plán) 40 516,22 €, čo predstavuje 59,86 %
Dotácie z RADY SRZ v hodnote 19 005 €, čo predstavuje 28,08 %
Sponzorské dary v hodnote 804 €, čo predstavuje 1,19 %
Vlastný chov v hodnote 7365,74 € čo predstavuje 10,88 %

Násady rýb vysadené v roku 2019 do našich revírov:
Jeseter malý ročný                         Jm1            500 ks
Kapor rýchlený                                Kr          45 000 ks
Kapor dvojročný                             K2            8 550 kg
Kapor trojročný                              K3            6 700 kg
Lipeň tymiánový ročný                    Li1          20 000 ks
Podustva severná ročná                 Pds1        10 000 ks
Pstruh dúhový dvojročný                Pd2           1 140 kg
Pstruh potočný  2+                         Pp2              362 kg
Pstruh potočný 1+                          Pp1 9cm   11109 ks
Pstruh potočný rýchlený                  Ppr              5630 ks
Šťuka plôdik rýchlený nad 5cm         Šr                 916 ks
Šťuka plôdik vreckový                      Š0           20 000 ks
Šťuka ročná                                     Š1           302,12 kg
Šťuka rýchlená                                 Šr            15 000 ks
Úhor násada odkŕmená                    Ún                    2 kg
Úhor násada                                     Ún            4 000 ks
Zubáč dvojročný                               Zu2              200 kg

Druhové zastúpenie rýb v percentách z celkového finančného objemu:
         Jeseter                  1,33 %
Kapor                  57,63 %
Lipeň                     8,27 %
Podustva               2,28 %
Pstruh                  13,39 %
Šťuka                     5,94 %
Úhor                      6,44 %
Zubáč                     4,73 %

Pre stanovenie kusovej priemernej váhy násady Kapra v roku 2019 sme vychádzali z nasledovných údajov:
V minulom roku sa celkom vysadilo do našich revírov 17 500 kg, čo je o 6 800 kg viac ako v roku 2018. Priemerná váha vysadenej násady Kapra bola 1,65 kg. Po prepočítaní vychádza, že v roku 2019 bolo do našich revírov vysadených 60 245 ks Kapra. Keďže sa nasádzala veková kategória Kr, K2 a K3 sú tieto požadované údaje značne skreslené.

V kusovom porovnaní bola násada kapra nasledovná:
2016           K2+K3                8 800   ks
2017           K2+K3                19 006 ks             + 10 206 ks
2018           K1+K2+K3          30 131 ks             + 11 125 ks
2019           Kr+K2+K3           60 245 ks             + 30 114 ks

Tak markantný rozdiel je spôsobený násadou Kapra rýchleného, ktorý má malú kusovú hmotnosť.
V mesiaci október 2019 bol vylovený rybník č.1 na rybníkoch Prejta – Vystrkov. Vylovené boli ryby Kapor dvojročný vo váhe 1950 kg, Kapor trojročný vo váhe 300 kg, Pstruh potočný dvojročný a starší 2 kg, Úhor 60 – 80 cm 2 kg, Amur 17 ks o priemernej váhe 2,50 kg. Ryby boli prevezené do VN Prejta dolná.

Z roku 2018 nám zostal dlh násady Kapra na štrkovisko Dubnička. Toto bolo kompenzované v roku 2019, tak ako bolo avizované a dohodnuté.

Všetky objednané násady nám boli dodané v požadovanom množstve, zodpovedajúcej kvalite a vopred dohodnutom termíne.

Vysádzanie násad podľa revírov:

Lososovité vody:
Pstruh potočný jednoročný PP1 9 cm  – 11 109 ks
100 ks        Borčický potok
2000 ks      Dubnický potok
300 ks        potok Iliavka
300 ks        Kopecký potok
2000 ks      Krivoklátksy potok č.1
1769 ks      Podhradský potok
2000 ks      Porubský potok
640 ks        Prejtiansky potok č.2
2000 ks      Tovarský potok

Pstruh potočný dvojročný PP2 –
50 kg          Dubnický potok
160 kg        Podhradský potok
100 kg        Porubský potok
2 kg            Prejtiansky potok č.2
50 kg          Tovarský potok

Pstruh dúhový dvojročný Pd2 –
200 kg        ryb. Prejta – Vystrkov č 1,2,3
700 kg        VN Bolešov – Gilianka

Kaprové vody:

Nosický kanál č.9 /3-25360-1-1/:
Kapor dvojročný                    K2     – 300 kg
Kapor trojročný                     K3     – 300 kg

OR Kalná – Dúlovské č.1,2 a 3 /3-2630-1-1/:
Kapor dvojročný                    K2     – 50 kg

OR Ladce /3-2640-1-1/:
Kapor trojročný                               K3     – 400 kg
Šťuka plôdik rýchlený nad 5 cm        Šr      – 300 ks
Šťuka ročná                                     Š1       – 25 kg
Zubáč dvojročný                              Zu2     – 10 kg

OR Štrková – Dúlovské č.1 a 2 /3-2700-1-1/:
Kapor trojročný            K3     – 100 kg

štrkovisko Dubnička /3-4100-1-1/:
Kapor rýchlený                      Kr     – 10 000 ks
Kapor dvojročný                    K2     – 2000 kg
Kapor trojročný                     K3     – 2000 kg
Šťuka plôdik vreckový           Š0      – 5000 ks
Šťuka ročná                           Š1       – 125 kg
Zubáč dvojročný                    Zu2       – 40 kg

štrkovisko Horovce – pod Drôtami /3-4130-1-1/:
Kapor dvojročný                             K2     – 50 kg

štrkovisko Ilava /3-3401-1-1/:
Kapor rýchlený                                Kr     – 10 000 ks
Kapor dvojročný                             K2          – 800 kg
Kapor trojročný                              K3          – 800 kg
Šťuka plôdik rýchlený nad 5 cm       Šr           – 316 ks
Šťuka plôdik vreckový                    Š0         – 2500 ks
Šťuka ročná                                   Š1        – 27,12 kg
Zubáč dvojročný                            Zu2           – 30 kg

Váh č.9 /3-4570-1-1/:
Jeseter malý ročný                           Jm1        – 500 ks
Lipeň tymiánový ročný                      Li1     – 10 000 ks
Podustva ročná                                Pds1   – 20 000 ks
Šťuka rýchlená                                 Šr       – 15 000 ks
Úhor násada                                    Ún        – 4 000 ks

VN Prejta – dolná /3-5600-1-1/:
Kapor rýchlený                                  Kr     – 10 000 ks
Kapor dvojročný                               K2       – 3 850 kg
Kapor trojročný                                K3       – 1 900 kg
Šťuka plôdik vreckový                       Š0        – 2500 ks
Šťuka ročná                                      Š1           – 75 kg
Úhor násada                                     Ún             – 2 kg
Zubáč dvojročný                              Zu2          – 30 kg

VN Prejta – horná /3-5610-1-1/:
Kapor rýchlený                                Kr     – 10 000 ks
Kapor dvojročný                             K2          – 800 kg
Kapor trojročný                               K3         – 700 kg
Šťuka plôdik vreckový                      Š0       – 2500 ks
Šťuka ročná                                     Š1           – 25 kg
Zubáč dvojročný                              Zu2         – 30 kg

VN Slávnica č.1,2 /3-5770-1-1/:
Kapor dvojročný                              K2     – 200 kg
Kapor trojročný                               K3     – 300 kg
Pstruh dúhový dvojročný                 Pd2   – 102 kg
Zubáč dvojročný                              Zu2    – 10 kg

VN Tunežice /3-5880-1-1/:
Kapor rýchlený                                Kr     – 5 000 ks
Kapor dvojročný                              K2       – 500 kg
Pstruh dúhový dvojročný                 Pd2      – 120 kg
Šťuka plôdik vreckový nad 5 cm        Š0      – 300 ks
Šťuka plôdik vreckový                       Š0    – 2500 ks
Šťuka ročná                                      Š1        – 25 kg
Zubáč dvojročný                               Zu2      – 30 kg

ryb. Ilava – Pivovar /3-3400-1-2/:
Šťuka plôdik vreckový                    Š0     – 5000 ks

Z vlastného odchovu:

ryb. Ilava – Pivovar /3-3400-1-2/:

Do rybníka sa nasadila násada šťuky plôdik vreckový (Š0) v celkovom počte 5000 ks, v sume 14,00 €. Po vylovení nám tento odchov vyprodukoval 916 ks násady šťuky vo veľkosti 5 – 11 cm, čo predstavovalo hodnotu 183,12 €. Opätovným vylovením sa podarilo odloviť ešte násadu Šťuky vo veľkosti 7 – 15 cm, v celkovej váhe 2,12 kg, čo predstavovalo sumu 18,66 €. Celkovo sme za náklady 14,00 € dostali sumu 201,78 €. Toto tvorí vyprodukovanú čistú násadu šťuky v hodnote 187,78 €, za čo patrí vďaka všetkým čo sa o tento rybník počas násady šťuky starali.

odlov Košeckého potoka /3-1700-4-2/:

Do Košeckého potoka išla násada Pstruha potočného rýchleného veľkosti 3 cm v celkovom množstve 1870 ks a v sume 82,28 €. Po vylovení pomocou elektrického agregátu sa vylovilo 669 ks Pstruha potočného ročného vo veľkosti 5 až 22 cm v sume 214,08 €. Toto tvorí vyprodukovanú násadu v hodnote 131,80 €. Vylovená násada bola vypustená do Podhradského potoka.

odlov Prejtianskeho potoka č.1 /3-2980-4-2/:

Do Prejtianskeho potoka išla násada Pstruha potočného rýchleného veľkosti 3 cm v celkovom množstve 1890 ks a v sume 83,16 €. Po vylovení pomocou elektrického agregátu sa vylovilo 440 ks Pstruha potočného ročného vo veľkosti 7 až 15 cm v sume 140,80 €. Toto tvorí vyprodukovanú násadu v hodnote 57,64 €. Vylovená násada bola vypustená do Prejtianskeho potoka č.2.

odlov Krivoklátskeho potoka č.2 /3-1760-4-2/:

Do Krivoklátskeho potoka išla násada Pstruha potočného rýchleného veľkosti 3 cm v celkovom množstve 1870 ks a v sume 82,28 €. Násadu máme ešte stále v odchovnom potoku a vylovená bude v roku 2020.

Celková bilancia našich pstruhových chovných revírov je, že sme do nich nasadili ryby v celkovej hodnote 247,72 € a vylovili sme z nich násady v celkovej hodnote 354,88 €, čo tvorí vyprodukovanú násadu v čistej sume 189,44 €. K tmou bude treba pripočítať ešte násadu ktorá bude z výlovu Krivoklátskeho potoka č.2.