Na základe žiadosti Policajného zboru SR, v rámci opatreniam voči šíreniu vírusovému ochorenia COVID-19, bola naša organizácia požiadaná o odloženie začiatku lovu na štrkovisku Ilava. Po dohode sme tejto žiadosti vyhoveli, s tým však, že môžeme ísť len v súlade s Vyhláškou  MŽP SR č.381/2018 Z. z. a to konkrétne § 18 č. 9, ktorou sa vykonáva zákon č.216/2018 z. z.. Zároveň takto tiež predĺžime možnosť preliečenia obsádky Kapra po aplikácii medikovaného krmiva.

Z tohto dôvodu sa predlžuje všeobecný zákaz lovu rýb na štrkovisku Ilava (3-3401-1-1) do termínu 28.04.2020, pričom lov rýb je povolený od 29.04.2020.

Zároveň sme boli upozornení, že môžeme očakávať kontroly aj na našich pstruhových revíroch v súvislosti s nadchádzajúcim začiatkom pstruhovej sezóny. Z tohto dôvodu všetkých žiadame, aby sa chránili ochrannými pomôckami a dodržiavali vzdialenosť podľa § 14 ods. 15 Vyhlášky  MŽP SR č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č 216/2018 z. z..