Oznamujem svojím členom, že dnes 15.04. 2020 bola na revíroch VN Bolešov – Gilianka a na rybníky Prejta – Vystrkov č.1 vysadená násada Pstruha dúhového Pd2. Doba ochrany po nasadení sa nevyhlasuje. Nižšie pripájame niekoľko fotiek a krátke video z nasádzania.

K zajtrajšiemu začiatku pstruhovej sezóny Vás žiadame, aby ste sa chránili ochrannými pomôckami a dodržiavali vzdialenosť podľa § 14 ods. 15 Vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č 216/2018 z. z..

Prajeme Vám bohaté úlovky a Petrov zdar!