Dňa 26.03.2022 sa na VN Prejta dolná brigádovalo. Okrem plánovanej brigádnickej činnosti spočívajúcej v čistení, kosení revíru sa pracovalo na nových doskách do výpustných zariadení pre rybníky Prejta Vystrkov, ktoré bolo treba impregnovať a príprave, následnom osadení umelých hniezd na podporu Zubáča a ostatnej „bielej“ ryby. Nižšie Vám prinášame niekoľko fotografií. Všetkým zúčastneným patrí veľké ďakujem.