V pstruhových vodách sme lovili nasledovne:

Pstruhové vody – domáce:
Pstruh potočný – 119 ks, v celkovej váhe 40,49 kg, v priemernej váhe 0,33 kg/ks,
Pstruh dúhový – 1646 ks, v celkovej váhe 617,74 kg, v priemernej váhe 0,33 kg/ks,

V našich pstruhových vodách sa ulovilo okrem Pstruhov:
Kapor rybničný – 40 ks, v celkovej váhe 37,65 kg, v priemernej váhe 0,94 kg/ks,
Ostriež zelenkavý – 41 ks, v celkovej váhe 19,85 kg, v priemernej váhe 0,41 kg/ks.

Celkovo sa v našich pstruhových revíroch ulovilo 1846 ks rýb, o celkovej váhe 715,73 kg, v priemernej váhe 0,50 kg/ks.

Pstruhové vody – cudzie:
Lipeň tymiánový – 2 ks, o váhe 1,17 kg, priemernej váhe 0,59 kg/ks,
Pstruh potočný – 2 ks, o váhe 0,85 kg, priemernej váhe 0,43 kg/ks,
Pstruh dúhový – 265 ks, o váhe 99,82 kg, v priemernej váhe 0,43 kg/ks.

Spolu naši členovia v cudzích pstruhových revíroch ulovili 269 ks rýb, o celkovej váhe 101,84 kg, v priemernej váhe 0,48 kg/ks.

Spolu naši členovia na pstruhových vodách ulovili 2 115 ks rýb o celkovej váhe
817,57 kg, čo predstavuje na držiteľa pstruhovej povolenky 16,27 ks rýb o váhe 6,29 kg.

Kaprové vody domáce:
Amur biely                      69 ks        464,70 kg
Boleň dravý                    16 ks        43,60 kg
Červenica ostrobruchá    2 ks          0,75 kg
Jalec hlavatý                   53 ks        34,35 kg
Kapor rybničný                4757 ks    11 680,80 kg
Karas striebristý              68 ks        44,40 kg
Lieň sliznatý                    5 ks          3,25 kg
Mieň sladkovodný            5 ks         5,00 kg
Mrena severná                24 ks        39,39 kg
Nosáľ sťahovavý            113 ks       49,85 kg
Ostatné druhy rýb          849 ks       43,73 kg
Ostriež zelenkavý          174 ks       40,39 kg
Pleskáč ostatné druhy    56 ks         70,70 kg
Pleskáč vysoký              239 ks       138,26 kg
Podustva severná          21 ks         21,00 kg
Pstruh dúhový               4 ks           2,25 kg
Pstruh potočný             8 ks            4,35 kg
Sumec veľký                14 ks          124,33 kg
Šťuka severná              128 ks        294,50 kg
Úhor európsky              47 ks         33,58 kg
Zubáč veľkoústy           114 ks       234,47 kg

Spolu naši členovia v našich kaprových vodách ulovili celkovo 8521 ks rýb o váhe
14 025,28 kg, pričom priemerná váha bola 1,65 kg/ks.

Kaprové vody cudzie:
Amur biely                   20 ks    182,50 kg
Belička európska          22 ks    2,00 kg
Boleň dravý                 8 ks      19,60 kg
Jalec hlavatý               106 ks   86,61 kg
Jalec ostatné druhy     5 ks       3,50 kg
Kapor rybničný            832 ks   2381,67 kg
Karas striebristý          14 ks     56,80 kg
Lieň sliznatý                7 ks       5,27 kg
Lipeň tymiánový          2 ks      1,20 kg
Mieň sladkovodný        6 ks      2,90 kg
Mrena severná            27 ks     38,30 kg
Nosáľ sťahovavý         122 ks    45,44 kg
Ostatné druhy rýb       375 ks    28,37 kg
Ostriež zelenkavý       30 ks      2,60 kg
Pleskáč ostatné druhy  5 ks       2,50 kg
Pleskáč vysoký           124 ks    96,97 kg
Podustva severná       5 ks        5,75 kg
Pstruh dúhový            292 ks    114,65 kg
Pstruh potočný          10 ks       3,66 kg
Sumec veľký              19 ks      141,98 kg
Šťuka severná            19 ks      43,60 kg
Úhor európsky            5 ks       5,40 kg
Zubáč veľkoústy         142 ks    297,45 kg
Naši členovia v iných organizáciách ulovili celkovo 2 197 ks rýb o váhe 3 568,72 kg.

Úlovky cudzích organizácií v našich revíroch:
V čase písania tejto správy, podľa sumáru na serveri RADY SRZ ulovili rybári z iných organizácií v našich revíroch 858 ks rýb o váhe 1238,05 kg. Čo predstavuje priemernú kusovú hmotnosť 1,44 kg a v peňažnej hodnote to predstavuje priemerný úlovok v sume 7,25 €. Bolo zapísaných 1831 vychádzok.

Spolu naši členovia v roku 2021 ulovili 10 730 ks rýb o váhe 17 600,60 kg. Hodnota ulovených rýb je 59 616,03 €. Priemer ulovených rýb na držiteľa kaprovej povolenky je 8,90 ks rýb o váhe 14,60 kg. Čo je o 3,83 ks a o 6,31 kg menej ako v predošlom roku.
Hodnota ulovených rýb je na držiteľa kaprovej povolenky 49,47 € s priemernou váhou úlovku 1,64 kg/ks.

V percentuálnom vyjadrení je podiel ks ulovených rýb nasledovné:
1/ Kapor rybničný – 5589 ks čo predstavuje 52,09 %
2/ Pstruh dúhový – 1943 ks čo predstavuje 18,11 %
3/ Ostatné druhy rýb – 1 224 ks čo predstavuje 11,41 %

V percentuálnom vyjadrení je podiel kg ulovených rýb nasledovné:
1/ Kapor rybničný – 14 062,47 kg čo predstavuje 79,90 %
2/ Pstruh dúhový – 734,64 kg čo predstavuje 4,17 %
3/ Amur biely – 647,20 kg čo predstavuje 3,68 %

Z hospodársky cenných druhov rýb:
Kapor – 5 589 ks čo predstavuje 52,09 %
Zubáč – 256 ks čo predstavuje 2,39 %
Šťuka – 147 ks čo predstavuje 1,92 %
Sumec – 33 ks čo predstavuje 1,51 %

Vyhodnotenie prvých troch najnavštevovanejších revírov:

3-5600-1-1 – VN Prejta – dolná s počtom 6605 vychádzok
Amur biely                     28 ks      249,50 kg
Boleň dravý                   2 ks        4,30 kg
Červenica ostrobruchá   3 ks        0,75 kg
Kapor rybničný              1780 ks  4401,56 kg
Karas striebristý            2 ks        2,80 kg
Nosáľ sťahovavý           1 ks        1,00 kg
Ostatné druhy               109 ks    7,00 kg
Ostriež zelenkavý          11 ks     1,20 kg
Pleskáč ostatné druhy    25 ks     63,00 kg
Pleskáč vysoký              84 ks     33,87 kg
Sumec veľký                  2 ks       32,50 kg
Šťuka severná                8 ks       26,54 kg
Úhor európsky               10 ks     7,10 kg
Zubáč veľkoústy             7 ks      14,31 kg

Celkovo 2 072 ks rýb o celkovej váhe 4845,43 kg v hodnote 14191,09 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 2,34 kg/ks.

Nosický kanál č.9 s počtom 5186 vychádzok
Boleň dravý                9 ks       27,40 kg
Jalec hlavatý              10 ks     6,25 kg
Kapor rybničný           370 ks   1 185,99 kg
Karas striebristý         23 ks     13,60 kg
Mieň sladkovodný       5 ks       5,00 kg
Mrena severná           14 ks      23,90 kg
Nosáľ sťahovavý        96 ks      39,70 kg
Ostatné druhy            179 ks    11,05 kg
Ostriež zelenkavý       47 ks      5,76 kg
Pleskáč vysoký           67 ks      46,05 kg
Podustva severná       1 ks        0,60 kg
Sumec veľký              8 ks        69,20 kg
Šťuka severná           21 ks       61,06 kg
Úhor európsky           5 ks         5,00 kg
Zubáč veľkoústy        31 ks       79,80 kg

Celkovo 886 ks rýb o celkovej váhe 1 580,36 kg v hodnote 5995,00 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 1,78 kg/ks.

3-3401-1-1 – štrkovisko Ilava s počtom 4949 vychádzok
Amur biely             31 ks      145,50 kg
Kapor rybničný      854 ks    1726,38 kg
Karas striebristý    14 ks      9,50 kg
Lieň sliznatý          1 ks        0,50 kg
Ostatné druhy       113 ks    3,11 kg
Pleskáč vysoký      3 ks       1,50 kg
Pstruh dúhový       1 ks        0,30 kg
Sumec veľký         1 ks        3,00 kg
Šťuka severná       14 ks      32,08 kg
Úhor európsky       9 ks       6,15 kg
Zubáč veľkoústy     8 ks      14,50 kg

Celkovo 1 049 ks rýb o celkovej váhe 1942,52 kg v hodnote 5938,12 €. Priemerná hmotnosť úlovku bola 1,85 kg/ks.

Poradie návštevnosti revírov je nasledovné:
1/ 3-5600-1-1 VN Prejta – dolná                                     – 6605
2/ 3-2530-1-1 Nosický kanál č.9                                     – 5186
3/ 3-3401-1-1 štrkovisko Ilava                                        – 4949
4/ 3-4100-1-1 štrkovisko Dubnička                                 – 4584
5/ 3-5610-1-1 VN Prejta – horná                                    – 2150
6/ 3-2640-1-1 OR Ladce                                                 – 1860
7/ 3-4930-4-1 VN Bolešov – Gilianka                              – 1 168
8/ 3-4570-4-1 Váh č.9                                                   – 1 075
9/ 3-5770-1-1 VN Slávnica                                             – 997
10/ 3-5880-1-1 VN Tunežice                                          – 597
11/ 3-3490-4-1 Ryb. Prejta – Vystrkov                          – 396
12/ 3-2700-1-1 OR Štrková – Dúlovské                          – 318
13/ 3-2890-4-1 Podhradský potok                                 – 152
14/ 3-2630-1-1 OR Kalná – Dúlovské č.1,2                     – 87
15/ 3-4380-4-1 Tovarský potok                                     – 59
16/ 3-0750-4-1 Dubnický potok                                     – 48
17/ 3-2930-4-1 Porubský potok                                    – 22
18/ 3-1600-4-1 Kolačínsky potok                                   – 14
19/ 3-1750-4-1 Krivoklátsky potok                                – 3
20/ 3-4130-1-1 štrkovisko Horovce – Pod drôtami         – 1
21/ 3-0240-4-1 Bolešovský potok                                 – 1
22/ 3-2990-4-1 Prejtiansky potok č.2                            – 1

V roku 2020 bola návštevnosť 36 636 návštev čo je o 7349 návštev menej ako v roku 2021.

Podľa počtu ulovených rýb sa najviac kusov ulovilo nasledovne:

 

revír úlovky ks úlovky kg priemer kg/ks počet vychádzok priemer vychádzok
VN Prejta – dolná 2072 4845 2,34 6605 3,19
štrkovisko Dubnička 1141 2123 1,86 4584 4,02
VN Bolešov – Gilianka 1370 545,6 0,4 1168 0,85
štrkovisko Ilava 1049 1943 1,85 4949 4,72
Nosický kanál 886 1580 1,78 5186 5,85
VN Prejta – horná 437 824,1 1,89 2150 4,92
OR Ladce 411 856,3 2,08 1860 4,53
Ryb. Prejta – Vystrkov 365 132,1 0,36 396 1,08
VN Slávnica 332 676,8 2,04 997 3,00
Váh č.9 205 104 0,51 1075 5,24
VN Tunežice 106 235,3 2,22 597 5,63
Podhradský potok 68 22,42 0,33 152 2,24
OR Štrková – Dúlovské 34 91,02 2,68 318 9,35
Tovarský potok 23 9,1 0,4 59 2,57
OR Kalná – Dúlovské č.1,2 14 37,12 2,65 87 6,21
Dubnický potok 9 3,03 0,34 48 5,33
Porubský potok 6 1,76 0,29 22 3,67
Kolačínsky potok 3 1,1 0,37 14 4,67

Priemerom zistíme, že na ulovenie 1 ks ryby bolo treba 3,55 vychádzky, čo je o 0,19 menej ako v roku 2020.

Návštevnosť v iných organizáciách:
1/      2-4430-1-1 Váh č.8 (Trenčín)                             1282
2/      3-4580-1-1 Váh č. 10 (Púchov)                          1239
3/      3-5530-1-1 VN Orava (SRZ Rada)                       688
4/      3-5480-1-1 VN Nosice (SRZ Rada)                      424
5/      3-5340-1-1 VN Liptovská Mara (SRZ Rada)         384
6/      3-2520-1-1 Nosicko-Kočkovský kanál (Púchov)  377
7/      4-3680-4-1 VN Palcmanská Maša (SRZ Rada)     192
8/      3-5470-1-1 Nitrianske Rudno (Prievidza)             178
9/      2-5270-1-1 VN Sĺňava (SRZ Rada)                      155
10/    2-0630-1-1 Enkláva (Trenčín)                              109