Správca energetickej kanálovej sústavy L-I-D-TN, SVP š.p., OZ Piešťany, SPSV I. Púchov, uskutoční v termíne

od 1.10. – 20.10.2018 opravu kamenného opevnenia plťovej komory  na VS Dolné Kočkovce.

K prácam na oprave kamenného opevnenia je potrebné upraviť hladinový režim na Kočkovskej zdrži na kótu 254,40 m n. m. (2,0 m pod minimálnu prevádzkovú hladinu).Takto upravená hladina bude aj na prívodnom kanály (PK) Ladce. Správca predpokladá s poklesom hladín aj na ostatných PK z dôvodu netesnosti na VE a priesakov na betónovom tesnení PK. V prípade zistenia výrazného poklesu hladín bude správca dočerpávať vodu do kanálovej sústavy na VS Dolné Kočkovce.
V našej časti Nosického kanálu lov povolený, v prípade mimoriadnej udalosti budete o ďalších krokoch informovaný.

 

Informácia o zarybnení.
V termíne 28.08. 2018 bude vysadený Pstruh dúhový v lovnej veľkosti na VN Bolešov – Gilianka a VN Prejta – Vystrkov. Dodávka rýb je potvrdená, čas dodania bude upresnený podľa vyťaženosti vozidla RADY SRZ.

Pridaj komentár