Výlov odchovného potoka Košeca

0
1181

10.04.2019 bol realizovaný výlov Košeckého potoka, ktorý slúži ako chovný potok našej Organizácie. Odlov sa realizoval elektrickým agregátom, pričom bolo zlovených celkom 669 ks Pstruha potočného v priemernej veľkosti 13 cm. Najmenšia rybka bola 5 cm najväčší úlovok mal velkosť 22 cm.