Dňa 09.06.2019 bolo realizovaný druhý odlov odchovanej šťuky z rybníka Ilava – pivovar. Výlov 9.6.2019 od 7 00 hod do 10 hod.
Realizovaný členmi výboru ObO č.3- Ištvánik, Šedík, Kvasnica, Trenčan, Domjen a členom RS – Peter Buček.
Vylovených celkom 106 ks šťučky od 7 do 15cm. (najdlhšia šťučka 17cm)
Vylovená násada vysadená do rybníka Ilava
Po skončení výlovu sa rybník začal znova napúšťať.