Do rybníka Ilava – pivovar bola vysadený plôdik šťuky severnej v objeme 5000 ks. Po piatich týždňoch sa realizoval výlov.
Výlov 25.5.2019 od 7 00 hod do 11 30 hod. Realizovaný bol členmi výboru ObO č.3 – Ištvánik, Novosad, Šedík, Gajdošík, Kvasnica, Trenčan, Domjen a člen RS Peter Buček.
Vylovených celkom 916 ks šťučky od 5 do 11cm. (+ 3ks červenice 5cm a 1ks karasa)
Násada sa zlovovala do troch nádob s okysličovadlami.
Vylovená násada vysadená nasledovne: cca 300ks štrkovisko rybník Ilava
cca 300ks VN Tunežice
cca 300ks OR Ladce
Po skončení výlovu sa rybník začal znova napúšťať.