Len nedávno sme oslavovali 60. výročie založenia Ľudového rybárskeho spolku v Ilave ani sme si neuvedomili, ako rýchlo uplynulo 10 rokov od tohto významného jubilea. Išlo o desaťročie, ktoré so sebou toho prinieslo naozaj veľa. Došlo k zmenám v Rade Slovenského rybárskeho zväzu a jej vedení. Mnohí z nás očakávali zmeny, ktoré by posilnili postavenie rybárov v spoločnosti, ale aj ochranu nášho prírodného bohatstva. Môžeme však tak, ako aj v iných oblastiach života na Slovensku konštatovať, že aj k nám už dorazila snaha o sprivatizovanie, čo malo za následok vypracovanie nového zákona o rybárstve, ktoré to umožní. Sme na začiatku novej etapy rybárstva u nás. Zákon o rybárstve bol už schválený Národnou radou Slovenskej republiky a táto môže mnohé zmeniť, rybárstvo už nebude také, ako sme ho doteraz poznali. Dúfam, že aj o 10 rokov budeme môcť konštatovať, že zmeny, ktoré sa udiali boli nakoniec pozitívne a význam rybárstva, ako voľno časovej aktivity vzrástol.

Petrov zdar

Miroslav Brokeš
Predseda SRZ MsO

 

Bilten_k_70_výročiu_2019