Vyzývame členov, ktorí by mali záujem pracovať v kontrolnej komisii pri SRZ MsO Dubnica and Váhom, aby podali svoj návrh na kandidatúru v súlade s volebným poriadok na predpísanom tlačive. Toto si môžete stiahnúť na priloženom odkaze:Prihláška kandidáta
Vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať najneskôr na členskej schôdzi jednotlivých ObO.