Z dôvodu mimoriadneho poklesu vodnej hladiny sa podľa § 22 ods. 1 zákona č. 216/2018 Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

všeobecný zákaz lovu rýb na VN Prejta horná (r. č. 3-5610-1-1)
od 08.09.2022 až do odvolania.