Dňa 25.5.2014 v dopoludňajších hodinách náhle zomrel predseda našej Obvodnej organizácie č3. Slovenského rybárskeho zväzu v Ilave p. Kvasnica Libor.

Libor bol členom  Slovenského rybárskeho zväzu (SRZ) od roku 1972.
Od roku 1982, prakticky od vzniku Mestskej organizácie  (MsO) v Dubnici nad Váhom (kedy vtedajšia Miestna Organizácia (MO) získala  štatút MsO SRZ Dubnica n/V , tým, že boli vytvorené jej Obvodové organizácie (ObO) v Dubnici- ObO č.1 , Novej Dubnici – ObO č.2 a Ilave- ObO č.3), zastával funkciu člena   výboru MsO a súčasne  zastával funkciu hospodára v ObO č.3 v Ilave.
Za svoje zásluhy v SRZ získal postupne po bronzovom , striebornom a zlatom odznaku za „Zásluhy o rozvoj rybárstva“  v r. 2003 roku plaketu „Za vynikajúce zásluhy v rybárstve“, ktorú udeľuje Rada SRZ.
Od roku 2010 zastával funkciu predsedu SRZ ObO č.3 v Ilave a súčasne funkciu prvého podpredsedu MsO v Dubnici n/V , kde bol vlastne pravou rukou predsedu MsO.
V roku 2013 mu bolo udelené  najvyššie zväzové vyznamenanie „Čestný člen SRZ“.
Má zásluhy na výstavbe a spustení samospádom rybníka Tunežice v r. 1987 – jedného z najkrajších revírov ObO č.3 i zásluhy na chode revíru „ štrkovisko v Ilave.“
Predovšetkým však má veľké zásluhy na „chode“ a fungovaní celej Ilavskej ObO č.3.

Česť jeho pamiatke.

Pridaj komentár