Upozorňujeme členov ObO č. 1 Dubnica nad Váhom, že v roku 2022 sú plánované tieto brigádnické akcie. Uskutočnenie sa bude riadiť aktuálnymi protipandemickými opatreniami.

Pstruhové vody:
Dátum                 čas      akcia revír / miesto zrazu
05.03 – 06.03    8.00     vysekávanie Prejta – Vystrkov
12.03 – 13.03    8.00     vysekávanie Prejta – Vystrkov
19.03 – 20.03    8.00     vysekávanie Prejta – Vystrkov
26.03 – 27.03    8.00     vysekávanie Prejta – Vystrkov
02.04 – 03.04    8.00     vysekávanie Prejta – Vystrkov

Kaprové vody:
Dátum                 čas      akcia revír miesto zrazu
19.03 – 20.03    8.00    vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
26.03 – 27.03    8.00    vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
02.04 – 03.04    8.00    vysekávanie Prejta – dolná Vagón
09.04                 8.00    vysekávanie Prejta – dolná Vagón
23.04 – 24.04    8.00    vysekávanie Prejta – dolná deliaci most
30.04                 8.00    vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
07.05 – 08.05    8.00    vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
14.05 – 15.05    8.00    vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
21.05                 8.00    vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
28.05                 8.00    vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
01.10 – 02.10    8.00    vysekávanie Prejta – dolná unimobunka pri penke
08.10 – 09.10    8.00    vysekávanie Prejta – dolná Vagón
15.10 – 16.10    8.00    vysekávanie Prejta – dolná Vagón

Na brigádu si treba doniesť pracovné náradie (motyka, sekera, pilka, píla, krovinorez), mať so sebou pracovnú obuv – gumáky. V opačnom prípade nebude brigáda uznaná. Brigády sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov. Plánovanú účasť na brigáde je potrebné nahlásiť v kancelárií MsO Partizánska 151/3 vo štvrtok od 16 do 18.00 hodiny.
Držiteľ dodatkovej pstruhovej alebo lipňovej povolenky je povinný odpracovať ďalších 5 hodín na pstruhových revíroch. Prípadné zmeny, mimoriadne brigády budú na výveskách SRZ alebo internetovej stránke www.srzmsodubnica.sk, alebo srzobodubnica.wbl.sk.

 

 

Upozorňujeme členov ObO č. 2 Nová Dubnica, že v prvom polroku 2022 sú plánované tieto brigádnické akcie. Uskutočnenie sa bude riadiť aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Zraz je vždy o 07:30 hod.

dátum revír zraz náradie veduci
19.3.2022 Štrkovňa Dubnička pod motorestom igel. vrecia Hlúšek
26.3.2022 Krivoklátsky potok Posledný dom v Bohuniciach lopata, píla, krompáč, sekera, gumáky, igel. Vrecia Waldecker
9.4.2022 Bolešovský p. Gilianka lopata, píla, krompáč, sekera, gumáky, igel. Vrecia Hlúšek
23.4.2022 VN Slavnica pri chatke píla, sekera, pílka, krovinorez, zahr. noznice, igel. vrecia Čupalka

 

 

 

Brigády ObO č.3 Ilava v roku 2022:

Vzhľadom na pandemickú situáciu v krajine s dodržaním bezpečnostných opatrení RADA SRZ žiada vykonávanie brigádnickej činnosti možnou individuálnou dohodou s vedúcim brigád, resp. dozorom pri brigáde.

Vedúci brigád:  Kvasnica Martin

Brigády na pstruhových vodách ObO č.3 individuálnou dohodou s členmi RS  Jozefom Gajdošom,  Slavomírom Vrábelom a Petrom Bučekom (Zavažie). 

Kaprové vody:
Jarné brigády individuálnou dohodou s dozorom pri brigáde:
VN Tunežice + OR Ladce:     Gajdošík František,
Štrkovisko Ilava:                  Trenčan Peter, Novotný Jozef
Chovný rybník Ilava             Trenčan Peter
Zavažie:                                Novosad Ladislav

Navrhované termíny na odpracovanie brigád sú:
 7.5.2022 (podľa epidemiologickej situácie)
15.10.2022
22.10.2022
12.11.2022
Začiatok brigád 8: 00 hod

Potrebné pracovné náradie so sebou!
Brigády sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov!
Brigádu mimo hore uvedených termínov si treba dohodnúť s vedúcim brigád, resp. dozorom pri brigáde. Pri individuálnej brigádnickej činnosti treba brigádu uviesť do záznamu a odkontrolovať!