Vážení členovia MsO SRZ Dubnica nad Váhom,
dňa 20.5.2020 (streda) začala 4. fáza postupného uvoľňovania opatrení, prijatých  v reakcii na koronavírus. Dňa 19.05.2020 bolo vydané Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  pri ohrození verejného zdravia OLP/4085/2020 týkajúce sa usporadúvania hromadných podujatí, okrem hromadných podujatí súťažnej športovej povahy.

Na základe tohto opatrenia sa opätovne spúšťa brigádnická činnosť v našej organizácii, za dodržania všetkých aktuálne platných opatrení. (max. 100 ľudí, prekrytie horných dýchacích ciest)

Pôvodný harmonogram brigádnickej činnosti ostáva v platnosti a bude doplnený o ďalšie termíny tak, aby bola umožnené odpracovanie brigádnickej povinnosti všetkým naším členom.