Ukončenie krúžku mladého rybára SRZ ObO č.3 Ilava sa bude konať 31.05.2020 na revíri 3-5880-1-1 VN Tunežice praktickým školením so začiatkom o 08:00 hod.

Cieľom školenia je overenie teórie praktickým lovom rýb udicou.
Miesto praktického školenia: revír 3-5880-1-1 Vodná nádrž Tunežice.
Dátum školenia: 31.5.2020 od 8 00hod.

Praktické školenie mladých rybárov sa bude konať za nasledovných bezpečnostných opatrení:

Mladý rybár bude sprevádzaný iba jedným rodičom (resp. rodinným príslušníkom nad 18 rokov). Obaja musia mať povinne ochranné rúška.

Pri vstupe k vodnej nádrži ich oboch niektorý z inštruktorov školenia (inštruktori školenia = členovia výboru ObO č.3. Ilava + členovia rybárskej stráže z ObO č.3) dovedie k lovnému miestu. Lovné miesta sú vzdialené medzi sebou navzájom min. 5m.

Pri obsadení lovného miesta bude inštruktorom školenia mladý rybár oboznámený s podmienkami lovu. (Počas lovu bude priebežne sledovaný inštruktorom – ide o samostatnú manipuláciu udicou bez zásahu rodiča).

Mladý rybár nesmie počas lovu meniť pridelené lovné miesto!

Loví sa od 8 hod, do 11 hod. Lov je povolený na plávanú, resp .položenú. Púšťajú sa všetky ulovené ryby okrem pstruha dúhového, ktorého max. počet 4 si môže privlastniť.

Počas lovu obdrží mladý rybár doklady pre lov rýb.

Rybár, ktorý uloví pstruhy dúhové (max. 4 ) a tie si privlastní, môže opustiť priestor vodnej nádrže skôr, nemusí čakať do konca lovu (11-tej hodiny).

Lov končí o 11-tej hodine, účastníci školenia postupne s náležitým odstupom opúšťajú priestor vodnej nádrže.

Výbor ObO č.3