Násady rýb vysadené v roku 2017 do našich revírov:

Kapor dvojročný (K2) – 6100 kg
Kapor trojročný (K3) – 6300 kg
Amur dvojročný (Am2-3) – 200 kg
Podustva severná, ročná (Pds1) – 20 000 ks
Pstruh dúhový dvojročný (Pd2)     – 1100 kg
Pstruh potočný dvojročný (Pp2) – 250,75 kg
Pstruh potočný jednoročný (Pp1) 9 cm – 18330 ks
Šťuka plôdik vreckový (Š0) – 20 000 ks
Šťuka ročná (Š1) – 270 kg
Zubáč dvojročný (Zu2) – 250 kg
Zubáč ročný (Zu1) – 7500 ks

 

Vysádzanie násad podľa revírov:

Lososovité vody:

Pstruh potočný jednoročný PP1 9 – 12cm 18 330 ks
300 ks –  Bolešovský potok
100 ks – Lieskovský potok
100 ks –  Borčický potok
3000 ks –  Dubnický potok
300 ks –  potok Iliavka
500 ks –  Kolačínsky potok
400 ks –  Kopecký potok
3000 ks –  Krivoklátsky potok
500 ks –  Podhorský potok
3030 ks –  Podhradský potok
3000 ks – Porubský potok
500 ks –  Prejtiansky potok
200 ks –  Pruščanský potok
3000 ks –  Tovarský potok
100 ks – Ryb. Prejta Vystrkov

Pstruh potočný dvojročný /z výlovu Prejtianského odchovného potoku/
5 ks – Prejtiansky potok

Pstruh potočný dvojročný PP2 – 250 kg
100 kg –  Podhradský potok
100 kg – Porubský potok
50 kg –  Tovarský potok

Pstruh dúhový dvojročný Pd2 – 800 kg
100 kg – Rybníky Prejta Vystrkov
700 kg – VN Bolešov – Gilianka

V rámci obhospodarovania VN Bolešov – Gilianka bolo do nej nasadených 20 kg Amura.

Kaprové vody:

Nosický kanál č.9 /3-25360-1-1/:
Kapor trojročný K3 – 700 kg
Pstruh potočný Pp1 – 150 ks

OR Kalná – Dúlovské č. 1,2 a 3  /3-2630-1-1/:
Kapor trojročný K3 – 50 kg

OR Ladce /3-2640-1-1/:
Kapor trojročný K3 – 300 kg

OR Štrková – Dúlovské /3-2700-1-1/:
Kapor trojročný K3 – 500 kg

Štrkovisko Dubnička /3-4100-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 1750 kg
Kapor trojročný K3 – 1200 kg
Šťuka plôdik vreckový Š0 – 5000 ks
Šťuka ročná Š1 – 90 kg
Zubáč dvojročný Zu2 – 70 kg

Štrkovisko Horovce – Pod drôtmi /3-4130-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 50 kg

štrkovisko Ilava /3-3401-1-1/:
Amur dvojročný Am2-3 – 180 kg
Kapor dvojročný K2 – 900 kg
Kapor trojročný K3 – 1100 kg
Šťuka ročná Š1 – 40 kg
Zubáč dvojročný Zu2 – 40 kg

Váh č.9 / 3-4570-1-1/:
Podustva ročná Pds1 – 20 000 ks
Zubáč ročný Zu1 – 7500 ks
Pstruh potočný Pp1 – 150 ks

VN Prejta – dolná /3-5600-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 1800 kg
Kapor trojročný K3 – 1200 kg
Šťuka plôdik vreckový Š0 – 2500 ks
Šťuka ročná Š1 – 90 kg
Zubáč dvojročný Zu2 – 90 kg

VN Prejta – horná /3-5610-1-1/:
Kapor dvojročný K2 – 1600 kg
Kapor trojročný K3 – 350 kg
Šťuka plôdik vreckový Š0 – 2500 ks
Šťuka ročná Š1 – 50 kg
Zubáč dvojročný Zu2 – 55 kg
Pstruh dúhový Pd2 – 100 kg

VN Slávnica /3-5770-1-1/:
Kapor trojročný K3 – 400 kg
Pstruh dúhový Pd2 – 100 kg

VN Tunežice /3-5880-1-1/:
Kapor trojročný K3 – 500 kg
Pstruh dúhový Pd2 – 100 kg

Rybník Ilava – Pivovar /3-3400-1-2/:
Šťuka plôdik vreckový Š0 – 10 000 ks

Úlovky rýb v roku 2017

V pstruhových vodách sme lovili nasledovne:

Pstruhové vody – domáce:
Pstruh potočný – 551 ks čo je 179,71 kg, v priemernej váhe 0,33 kg
Pstruh dúhový – 1319 ks čo je 482,37 kg v priemernej váhe 0,45 kg

Pstruhové vody v iných organizáciách:
Pstruh potočný – 16 ks čo je 6,35 kg
Pstruh dúhový – 114 ks čo je 56,73 kg

Spolu naši členovia na pstruhových vodách ulovili 2000 ks lososovitých druhov rýb o celkovej váhe 725,16 kg.

Kaprové vody – domáce:

Amur  biely            221 ks    913,80 kg
Boleň dravý            35 ks        83,55 kg
Jalec hlavatý        252 ks    189,03 kg
Jalec ostatné druhy     3 ks        1,10 kg
Kapor rybničný        4776 ks    13 756,03 kg
Karas striebristý        164 ks    88,21 kg
Lieň sliznatý        11 ks        7,90 kg
Lipeň tymiánový        1 ks        0,60 kg
Mrena severná        145 ks    206,33 kg
Nosáľ sťahovavý        445 ks    203,27 kg
Ostatné druhy rýb        539 ks    26,94 kg
Ostriež zelenkavý        309 ks    72,40 kg
Pleskáč ostatné druhy    57 ks        14,32 kg
Pleskáč vysoký        831 ks    471,58 kg
Podustva severná        40 ks        32,38 kg
Pstruh dúhový        564 ks    359,15 kg
Pstruh potočný        4 ks        1,56 kg
Sumec veľký        8 ks        66,70 kg
Šťuka severná        206 ks    564,03 kg
Úhor európsky        85 ks        66,98 kg
Zubáč veľkoústy        154 ks    407,40 kg

Spolu naši členovia v našich kaprových vodách ulovili celkovo 8850 ks rýb o váhe 17 172,55 kg.

Kaprové vody – iné organizácie:
Amur biely            39 ks        427,40 kg
Boleň dravý            29 ks        71,24 kg
Jalec hlavatý        165 ks    87,43 kg
Jalec ostatné druhy     12 ks        10,0 kg
Jeseter malý            1 ks        0,90 kg
Kapor rybničný        860 ks    2 726,41 kg
Karas striebristý        82 ks        47,40 kg
Lieň sliznatý        18 ks        15,97 kg
Lipeň tymianový        4 ks        1,21 kg
Mrena severná        26 ks        45,12 kg
Mrena škvrnitá        1 ks        1,00 kg
Mieň sladkovodný        3 ks        1,20 kg
Nosáľ sťahovavý        78 ks        31,30 kg
Ostatné druhy rýb        493 ks    33,95 kg
Ostriež zelenkavý        53 ks        10,55 kg
Pleskáč ostatné druhy    66 ks        7,16 kg
Pleskáč vysoký        223 ks    206,32 kg
Podustva severná        18 ks        21,45 kg
Pstruh dúhový        114 ks    56,73 kg
Pstruh potočný        16 ks        6,35 kg
Sumec veľký        37 ks        336,30 kg
Šťuka severná        87 ks        219,39 kg
Úhor európsky        16 ks        12,30 kg
Zubáč veľkoústy        340 ks    686,59 kg

Naši členovia v iných organizáciách ulovili celkovo 2780 ks rýb o váhe 5062,77 kg.

Spolu naši členovia v roku 2017 ulovili 13 496 ks rýb o váhe 23 256,55 kg. Hodnota ulovených rýb je 79 984,93 €.

V percentuálnom vyjadrení je podiel ulovených rýb nasledovné:
1/ Kapor – 5636 ks čo predstavuje 41,76 %
2/ Pstruh dúhový – 1997 ks čo predstavuje 14,80 %
3/ Pstruh potočný – 567 ks čo predstavuje 4,20 %

Vyhodnotenie prvých troch najnavštevovanejších revírov:

3-5600-1-1 – VN Prejta – dolná s počtom 7856 vychádzok
Celkovo 2012 ks rýb o váhe 4745 kg v hodnote 13 960,94 €
3-5600 – VN Prejta – horná s počtom 5833 vychádzok
Celkovo 1333 ks rýb o váhe 2523,36 kg v hodnote 9565,81 €
3-4100  – štrkovisko Dubnička s počtom 5647 vychádzok
Celkovo 1270 ks rýb o váhe 2815,54 kg v hodnote 9065,88 €

Poradie návštevnosti revírov je nasledovné:

1/ VN Prejta – dolná – 7856 vychádzok
2/ VN Prejta – horná – 5833 vychádzok
3/ štrkovisko Dubnička – 5647 vychádzok
4/ štrkovisko Ilava – 4711 vychádzok
5/ Nosický kanál č.9 – 3988 vychádzok
6/ Váh č. 9 – 1608 vychádzok
7/ VN Bolešov – Gilianka – 1273 vychádzok
8/ VN Tunežice – 1058 vychádzok
9/ VN Slávnica – 1032 vychádzok
10/ OR Ladce – 996 vychádzok
11/ OR Štrková Dúlovské – 770 vychádzok
12/ Podhradský potok – 471 vychádzok
13/ Rybníky Prejta Vystrkov – 271 vychádzok
14/ OR Kalná – Dúlovské – 188 vychádzok
15/ Porubský potok – 170 vychádzok
16/ Tovarský potok – 47 vychádzok
17/ Kolačínsky potok – 21 vychádzok
18/ Štrkovisko Horovce – pod drôtami – 10 vychádzok
20/ Dubnický potok – 10 vychádzok
21/ Bolešovský potok – 7 vychádzok
22/ Krivoklátsky potok – 5 vychádzok
23/ Podhorský potok – 2 vychádzky

V roku 2017 bola návštevnosť 43 569 návštev čo je o 4882 návštev viac ako v roku 2016.

Podľa počtu ulovených rýb sa najviac kusov ulovilo nasledovne:

1/ VN Prejta – dolná      2012 ks o váhe 4745 kg s priemerom 2,36 kg
2/ štrkovisko Ilava     1432 ks o váhe 3164,85 kg s priemerom 2,21 kg
3/ VN Prejta – horná     1333 ks o váhe 2523,36 kg s priemerom 1,89 kg
4/ štrkovisko Dubnička 1270 ks o váhe 2815,54 kg s priemerom 2,22 kg
5/ VN Bolešov Gilianka – 1251 ks o váhe 461,18 kg s priemerom 0,37 kg
6/ Nosický kanál č.9     1033 ks  o váhe 1552,91 kg s priemerom 1,50 kg
7/ Váh č. 9      650 ks o váhe 462,75 kg s priemerom 0,71 kg
8/ VN Tunežice     382 ks o váhe 768,34 kg s priemerom 2,01 kg
9/ VN Slávnica      343 ks o váhe 599,64 kg s priemerom 1,75 kg
10/ Podhradský p. – 334 ks o váhe 105,20 kg s priemerom 0,31 kg
11/ OR Ladce      247 ks rýb o váhe 501,74 kg s priemerom 2,03 kg
12/ Ryb. Prejta Vystrkov – 169 ks o váhe 63,09 kg s priemerom 0,37 kg
13/ OR štrková – Dúlovské 103 ks  o váhe 340,58 kg s priemerom 3,31 kg
14/ Porubský p. – 99 ks rýb o váhe 29,22 kg s priemerom 0,80 kg
15/ Tovarský p. – 24 ks o váhe 7,25 kg s priemerom 0,30 kg
16/ OR Kalná – Dúlovské    15 ks o váhe 33,26 kg s priemerom 2,22 kg
17/ štr. Horovce – Pod drôtmi – 4 ks o váhe 15,50 kg s priemerom 3,88 kg

Návštevnosť v iných organizáciách:
1/ 2-4430 -1-1 Váh č.8 (Trenčín) – 1916 vychádzok
2/ 3-5530 -1-1 VN Orava (SRZ Rada Žilina) – 1274 vychádzok
3/ 3-4580 -1-1 Váh č. 10 (Púchov) – 1273 vychádzok
4/ 3-5340 -1-1 VN Liptovská Mara (SRZ Rada Žilina) – 676 vychádzok
5/ 3-2520 -1-1 Nosicko-Kočkovský kanál (Púchov) – 613 vychádzok
6/ 3-5480 -1-1 VN Nosice (SRZ Rada Žilina) – 373 vychádzok
7/ 2-5270 -1-1 VN Sĺňava (SRZ Rada Žilina) – 318 vychádzok
8/ 3-5470 -1-1 VN Nitrianske Rudno (Prievidza) – 164 vychádzok
9/ 2-5020 -1-1 VN Matejovce (Stará Turá) – 127 vychádzok
10/ 2-4930 -1-1 VN Kráľová (SRZ Rada Žilina) – 87 vychádzok

Pridaj komentár